Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Godsdienst is een waarde op zich

Godsdienst is een waarde op zich
GENT (RKnieuws.net) - In onze geseculariseerde maatschappij wordt godsdienst in vraag gesteld. De verdraagzaamheid gebiedt dat godsdienst kan én mag, maar enkel als privé-belijdenis van gelovigen. In het beste geval wordt de godsdienst - in casu het christendom - gezien als een inspiratiebron en een "hogere motivatie" voor menselijke waarden. Dat schrijft Marcel Verhelst in het septembernummer van Kerkplein, het informatieblad van het bisdom Gent.
"Het ideologische debat van het ogenblik is een waardendebat geworden, niet meer het debat tussen godsdienst en atheïsme", zo betoogt de auteur.

"Godsdienst is geen opium maar een waarde voor het volk", aldus Verhelst. "Het basisvertrouwen dat de godsrelatie schenkt, de oriëntatie op de Andere in de andere, wat een ethische relatie opwekt en de fundamenteel kritische functie die uit de zin voor het absolute voortspruit, zijn componenten van de de godsdienst die goed zijn voor de mens en de hele mensheid". (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken