Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Lutheraanse Wereldbond stevent af op financieël tekort

Lutheraanse Wereldbond stevent af op financieël tekort
BRUSSEL (RKnieuws.net) - Op basis van de huidige voorspellingen stevent de Lutheraanse Wereldbond de komende jaren af op grote financiële tekorten, tenzij er ernstige maatregelen genomen worden. Dat was een van de belangrijkste bevindingen van de raad van de Lutheraanse Wereldbond, die vorige week in Genève overlegde. Dr. Noko werd er herkozen als algemene secretaris.

Volgens de lutheraanse financiële expert en schatbewaarder Peter Stroll liggen er drie strategische opties voor. De eerste is terugdringen van de kosten door de doelen bij te stellen, wat een vermindering van de werklast, maar ook van het personeel impliceert. De twee andere mogelijkheden zijn de verhoging van de inkomsten of de verhoging van de efficiëntie.

Stroll geeft toe dat het niet vanzelfsprekend is om grotere bijdragen te vragen aan de lidkerken, omdat die nu al overvraagd worden en nu al veel geld geven aan oecumenische organisaties als de Wereldraad of de Lutheraanse Wereldbond.

Op de vraag of de bond geen beroep kan doen op financiële steun uit Europa, antwoordde Peter Stroll: “Dit alternatief is wel al overwogen, maar ik denk dat we realistisch moeten zijn in onze verwachtingen. Er zijn erg strikte regels over hoe EU-subsidies worden toegekend en die stemmen niet altijd overeen met de eisen van de Lutheraanse Wereldbond voor financiering.”

Een andere mogelijkheid die geopperd werd, is dat het Engels de enige voertaal zou worden. Daardoor zou aanzienlijk bespaard kunnen worden op de kosten van de vertaling en de tolken. Maar vele deelnemers spraken zich uit tegen dit voorstel, omdat de verscheidenheid aan taal ook een weerspiegeling is van de lutheraanse wereldgemeenschap. Momenteel zijn het Engels, Frans, Duits en Spaans als voertaal erkend. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken