Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Balkenende: we blijven een christelijk land

Balkenende: we blijven een christelijk land
DEN HAAG - Premier Balkenende meent dat de christelijke identiteit van Nederland onvergankelijk. "Zelfs als niemand meer naar de kerk gaat, betekent dat niet dat je zomaar christelijke wortels wegpoetst. We blijven in die zin een christelijk land."
Dat zegt Balkenende zaterdag in gesprek met het NRC Handelsblad over de Europese eenwording en de invloed van geschiedenis en migratie. Hij getuigt van zijn geloof dat "de Nederlandse eigenheid, de Nederlandse cultuur altijd zullen blijven bestaan" ondanks "invloeden van buiten".

Behoud van nationale identiteit

Het behoud van nationale eigenheid staat volgens Balkenende niet op gespannen voet met zijn opvatting dat Europa één waardengemeenschap is.
Volgens Balkenende moet de integratie van Europa juist verlopen volgens het model van integratie met behoud van de eigen (nationale) identiteiten. Op nationaal niveau verzet het kabinet zich daar juist tegen.

Turkije in de EU

Historisch en strategisch beschouwt Balkenende de aansluiting van Turkije bij de EU als een voordeel. De islam hoort volgens Balkenende bij historische wortels van de Europese beschaving. Lidmaatschap van Turkije van de EU kan "een positieve invloed hebben op andere islamitische landen in die regio".

Dialoog

Balkenende verzet zich tegen het beeld als zou na de aanslagen in New York, vandaag precies drie jaar geleden, een botsing tussen de islam en de Westerse beschaving op gang zijn gekomen. Wel is hij mede door de aanslagen op het idee gekomen om een debat over Europese waarden te organiseren. "Als die dialoog niet tot stand komt, dreigt het risico van langs elkaar heen leven, elkaar niet ontmoeten."
 
 

 

Rorate Zoeken