Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Restauratie kapel RK kerkhof Zwolle afgerond

Restauratie kapel RK kerkhof Zwolle afgerond
Zwolle (RKNieuws.net) - Vanmorgen (zaterdag) heeft de hulp-bisschop van Utrecht, Mgr. dr. G.J.N. de Korte, die tevens deken is van het dekenaat Salland, de kerkhofkapel aan de bisschop Willebrandlaan te Zwolle ingezegend.
Vooraf aan de inzegening werden de genodigden verwelkomd in de St. Michaëlkerk, die naast het kerkhof is gelegen.
Onder de vele gasten bevonden zich naast de hulpbisschop, wethouder Berends, de Zwolse pastores van de Thomas a Kempis parochie en het rectoraat Thomas van Aquino en verschillende vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven die hebben bijgedragen aan de realisatie van de restauratie werkzaamheden.

De eind 19e eeuw gebouwde kerkhofkapel verkeerde al jaren in deplorabele toestand. Muurschilderingen en stucwerk waren zwaar beschadigd, terwijl ook de dakbedekking aan vernieuwing toe was. Kortom, restauratie was noodzakelijk.

Het bestuur van het kerkhof is er in geslaagd om via het Rijk, Gemeente en particulieren voldoende geld bijeen te brengen om de eerste fase van de restauratie te realiseren. "De tweede fase is nog even niet aan de orde", aldus Hofstede, voorzitter van het kerkhofbestuur, omdat hiervoor nog niet voldoende geld beschikbaar is. Het bestuur acht het niet verantwoord om de tweede fase, die de restauratie van de ommuring van het kerkhof inhoud, nu uit te voeren. Hofstede wilde de gasten niet de mogelijkheid ontzeggen om nogmaals te bezien of zij hun medewerking willen verlenen aan de uitvoering van fase twee, het herstel van de kerkhof ommuring.

Liturgisch moment

Tijdens het "Liturgisch moment" in de gerestaureerde kerkhofkapel zelf, sprak Mgr. De Korte in zijn meditatie over de functie van een kerkhof. Hij riep hierbij in herinnering de evangelietekst "Laat de doden de doden begraven en volg MIJ".
"Jezus is zo vol van de komst van het Koninkrijk van God, dat de zorg voor de doden in de marge komt", zo zei de bisschop.

"Het gaat Christus om de komst van het Koninkrijk. Het Rijk van verzoening en barmhartigheid. Het Rijk van vrede en gerechtigheid dat God ons schenken zal. Het Rijk waar mensen met concrete daden tekens van kunnen oprichten", aldus de Korte in zijn meditatie.

Zeven werken van Barmhartigheid

Mgr. de Korte ging vervolgens in op de zeven werken van Barmhartigheid binnen de Christelijke traditie. "Zes van die werken - het eten geven aan iemand die honger heeft, het drinken geven aan iemand die dorst heeft, het bezoeken van gevangenen en zieken, het kleden van naakten en het huisvesten van vreemdelingen - vinden wij in het evangelie naar Matteüs terug. Het zevende werk van barmhartigheid: het begraven van de doden werd pas in de middeleeuwen aan de lijst van zeven toegevoegd. Een en ander vormde een reactie op de vreselijke pestepidemieën waardoor talloze mensen stierven".

Vervolgens ging de Korte nader in op de geschiedenis van de zorg om de doden. Beginnend bij de kruisafname en graflegging van Christus.
Hij besloot de meditatie met het uitspreken van zij hoop "dat deze kapel een plek mag zijn waar mensen in stilte en rust kunnen mijmeren en bidden". (th)
 
 

 

Rorate Zoeken