Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Steeds meer Afrikaanse priesters willen benoeming in Brussel

Steeds meer Afrikaanse priesters willen benoeming in Brussel
BRUSSEL (RKnieuws.net) - Een groeiend aantal Afrikaanse priesters vraagt om een benoeming in het vicariaat Brussel (aartsbisdom Mechelen-Brussel). Op dit ogenblik zijn er al een vijftiental benoemd in franstalige parochies in Brussel. Er staan nog vijftien kandidaten op de wachtlijst.
Volgens het vicariaat Brussel is het onmogelijk al die verzoeken in te willigen. De motieven waarom deze priesters een benoeming in Brussel vragen zijn uiteenlopend. Sommigen zijn vluchteling, anderen willen hier na hun studie blijven. Weer anderen zijn op zoek naar een functie omdat hun lokale bisschop niet in hun onderhoud kan voorzien. Van sommigen zijn de motieven onbekend.

Hulpbisschop Jozef De Kesel, verantwoordelijk voor het vicariaat Brussel, en zijn adjuncten zijn er principieël tegen dat vreemde priesters na hun voortgezette studies hier zouden blijven. Zij willen niet meewerken aan de intellectuele leegloop van de lokale kerken. Daarom zal er nooit iemand een benoeming worden gegeven zonder de formele toelating of de uitdrukkelijke wens van de lokale bisschop.

Er werd beslist om in de nabije toekomst een bijeenkomst te organiseren voor alle Afrikaanse priesters - benoemden en niet-benoemden - om hen te informeren over het leven in België en hun het gevoel te geven in hun priesterschap te worden erkend. Aan Missio-nationaal zal worden gevraagd om te helpen bij de communicatie met de plaatselijke bisschoppen in Afrika. Voor de Afrikaanse priesters met een officiële benoeming in het Brusselse komen er één of meer vormingssessies waarin hun de pastorale situatie in Brussel zal worden toegelicht: zowel de culturele verschillen als de pastorale prioriteiten en de manier van werken hier zullen daarin aan bod komen.

De priesters die een verzoek tot inschakeling in de Brusselse pastoraal indienen zullen voor een eerste gesprek uitgenodigd worden door Lode Vermeir, adjunct van de hulpbisschop voor de katholieke gemeenschappen van buitenlandse herkomst. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken