Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Lodewijk de Waal en bisschop Punt praten over ‘tijd’

Lodewijk de Waal en bisschop Punt praten over ‘tijd’
Op vrijdag 14 december van 11.30 tot 13.00 uur vindt er een lunchgesprek plaats vinden tussen FNV-voorzitter Lodewijk de Waal en mgr. Dr. Jozef Punt, bisschop van Haarlem.
Het gesprek gaat er onder meer over hoe beide bestuurders zelf omgaan met hun tijd. Hoe ervaren zij de druk die van buitenaf op ze gelegd wordt en de impact daarvan op hun privé-leven. Daarnaast spreken zij over het thema tijd uit het oogpunt van belangenbehartigers.

Het gesprek is het sluitstuk van een serie lunchgesprekken die in de loop van 2001 in Noord-Holland plaatsvonden over het thema tijd. FNV-regiowerk Noord-Holland, de diaconale werkers in het Bisdom Haarlem en het landelijk bureau DISK- arbeidspastoraat organiseerden deze gesprekken op vijf verschillende plaatsen in de provincie. Er is gesproken met ambtenaren die net een fusieproces achter de rug hadden, vrijwilligers, ouderen, medewerkers van de kinderopvang en het peuterspeelzaal werk en werknemers in een fabriek.

Hoe ervaar je de tijdsdruk? Slaag je erin de tijd onder controle te houden? Hoe combineer je werk met vrijwilligerswerk? Verandert dit alles, als je ouder wordt? Hoe doen ouders dat met de opvang van kinderen.....? Dit zijn de vragen die in de gesprekken met de praktijkmensen aan de orde kwamen.

De lunch zal, mede in verband met de door verschillende kerkelijke organisaties voor 14 december uitgeroepen vastendag, een sober karakter hebben.

Tijdens het lunchgesprek met Lodewijk de Waal en mgr. Punt wordt het eerste exemplaar van een krant uitgereikt, waarin een korte weerslag van de gesprekken staat. De bijeenkomst is in het Bisschoppelijk paleis, Nieuwe Gracht 80 in Haarlem.

Nadere informatie:
FNV-regiobestuurder Noord-Holland, Jan Stam: 06-50678465
Wim Peeters, Bisdom Haarlem: 0621278385
 
 

 

Rorate Zoeken