Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Drugsgebruik legt gebreken cultuur bloot

Drugsgebruik legt gebreken cultuur bloot
ROME (KerkNet/Zenit) - In Rome is een nieuw kerkelijk handboek voor pastorale begeleiders en verzorgers van drugverslaafden in de Kerk voorgesteld. In het handboek worden onder meer politici opgeroepen drugs niet te legaliseren omdat dat een verkeerd signaal is aan de jongeren. Toch wil het handboek, volgens aartsbisschop Barragan van de Pauselijke Raad voor de Gezondheidzorg, vooral raadgevingen geven die nuttig kunnen zijn voor het pastorale werk.
Volgens de Franse dokter en adviseur van de pauselijke raad P. Anatrelle maakte 15 jaar geleden zo’n 19% van de jongeren tussen 15 en 19 jaar gebruik van drugs. Vandaag zijn er dat 43%. Volgens de arts geeft die onrustbarende stijging aan dat de jongeren wat ze in onze samenleving, in onze cultuur en zelfs in de godsdienst zoeken om zichzelf te ontwikkelen niet kunnen vinden.
De schuld daarvan moet niet enkel bij de jongelui zelf gezocht worden. In de opvoeding lukt men er niet langer in bepaalde dingen over te dragen. “De jongeren zijn aan zichzelf overgeleverd”en de “relaties zijn gereduceerd tot affectieve relaties”.
Anatrelle is fel gekant tegen een legalisering van de drugs, ook van de soft drugs. “Het is niet waar dat deze geen enkel effect hebben. De voorstanders van de legalisering van cannabis beweren dat de consumptie ervan banaal en zonder veel effecten is (...) Resultaten van het Institut National de la Santé et de Recherche Médical (INSERM) maken echter duidelijk dat het roken van één ‘joint’ gelijk staat met het roken van drie sigaretten en het drinken van drie glazen whisky. Dat volstaat om het effect daarvan duidelijk te maken op iemand die bijvoorbeeld met de wagen rijdt”.
Hij wijst er ook op dat het een heilloze weg is als jongeren hun toevlucht gaan nemen tot chemische substanties, in plaats van een beroep te doen op anderen, om zich te ontwikkelen en hun leven vorm te geven. Het is volgens Anatrella bijzonder gevaarlijk drugs te depenaliseren omdat de samenleving op die manier als het ware jongeren motiveert zich te drogeren. Waar het volgens de arts in essentie om gaat, is een strijd tegen de omkering van de waarden. “Het geluk ligt niet in de drugs, maar in de zoektocht naar waarheid, de vrijheid, de liefde die ons door het evangelie geleerd wordt”.
 
 

 

Rorate Zoeken