Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Salesiaanse ´Wonderboom´ voor Gentse bisschop

Salesiaanse ´Wonderboom´ voor Gentse bisschop
GENT - Als blijk van haar vreugde om de diakenwijding van een jonge Congolese salesiaan schonk de Vlaamse provincie van de salesianen aan bisschop Luc Van Looy een prachtig wandtapijt. Het kreeg de naam 'De Wonderboom'.
Zondag mocht Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, in de Don Boscokapel bij het Don Bosco Technisch Instituut in St.-Denijs-Westrem de jonge Congolese salesiaan Lwamba Lambert tot diaken wijden. Lambert verblijft in de salesiaanse gemeenschap van Woluwe en studeert van daaruit theologie in Brussel.

Dit feestelijk salesiaans gebeuren was voor de Vlaamse provincie van de salesianen ook een gelegenheid om hun vroegere medebroeder en vicaris van de algemene overste te feliciteren naar aanleiding van zijn benoeming tot bisschop van het bisdom Gent. Dit gebeurde met een kort gebedsmoment in dezelfde kapel. Piet Palmans, provinciaal, drukte namen de Vlaamse salesianen de gelukwensen uit en omschreef ze als een 'genade' voor de Vlaamse kerk en de Salesiaanse Familie in Vlaanderen.

Wonderboom

Als blijk van haar vreugde schenkt de Vlaamse provincie van de salesianen aan de bisschop een prachtig wandtapijt. Het kreeg de naam 'De Wonderboom' en is het werk van Anna-Maria De Wilde uit Kanegem.

De kunstenares creëerde dit wandtapijt op basis van een zinsnede uit een interview met de bisschop: 'Ik gebruik graag het beeld van de winter. Tijdens de winter liggen de akkers braak, maar er is gezaaid en in de grond kiemt het zaad. Maar alleen wie gezaaid heeft, weet dat er ook zaad aanwezig is. Die geloofshouding heb ik: ik weet dat ook in de Vlaamse kerk nieuw zaad zal ontkiemen. Hoe dat er zal uitzien, weet ik niet. Maar dat er iets komt, is voor mij een zekerheid.'

Salesiaanse symboliek

Het grote wandtapijt vol bijbelse en salesiaanse symboliek zal weldra een plaats krijgen in het bisschopshuis te Gent.

Wie de foto en de beschrijving van dit kleurrijke wandtapijt wil zien en lezen, kan terecht op de website: www.donbosco.be (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken