Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

PKN vindt tweede register niet nodig

PKN vindt tweede register niet nodig
UTRECHT (RKnieuws.net) - Volgens het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is het hanteren van een zogenaamd tweede register kerkordelijk niet mogelijk, maar ook „niet nodig en niet wenselijk.” Dat staat te lezen in de ”Informatienota van het moderamen inzake ontwikkelingen met betrekking tot de ”bezwaarden” in de SoW-kerk na de vereniging”, die komende vrijdag in de generale synode van de PKN behandeld zal worden.
Volgens de Protestantse Kerkorde bestaat het register van een gemeente uit het register van de gemeenteleden (belijdende en doopleden) en het register van niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. In de wandelgangen hebben degenen die in het laatste register staan ingeschreven de naam ”blijkgevers” gekregen, omdat ze er blijk van geven zich wel verbonden te voelen met de gemeente terwijl ze, om welke reden dan ook, geen lid van die gemeente wensen te zijn.
 
 

 

Rorate Zoeken