Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Klokje Sint-Gummaruskerk in Lier gestolen

Klokje Sint-Gummaruskerk in Lier gestolen
LIER (RKnieuws.net) — In Lier zijn dieven aan de haal gegaan met een klokje uit de toren van de Sint-Gummaruskerk. Het gaat om een klokje uit de acht­tiende eeuw. Het weegt zes kilo­gram en is afgew­erkt met een arend­skop. Dat heeft radio 2 Omroep Antwer­pen (VRT) don­derdag gemeld.


Het klokje werd niet meer gebruikt, maar zou naar een museum gaan. Het is niet bek­end wan­neer de dief­stal heeft plaats gevon­den. De stads­beiaardier heeft pas don­derdag gemerkt dat het klokje verd­we­nen is. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?