Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kerk + Leven besteedt aandacht aan missiemaand

Kerk + Leven besteedt aandacht aan missiemaand
ANTWERPEN (RKnieuws.net) - Kerk + Leven besteedt in zijn nummer van 29 september aandacht aan de missiemaand oktober. Missio stelt dit jaar de kerkgemeenschap van Noordoost-India centraal. Die Kerk is een piepkleine maar dynamische religieuze minderheid in een onmetelijk land.
Het blad staat ook stil bij de zaligverklaringen van 3 oktober. Bij de uitverkorenen de Duitse gestigmatiseerde zieneres Anna-Katharina Emmerich. Haar visioenen over Christus' lijden insprieerden de succcesfilm 'The Passion of the Christ'.

Kerk + Leven besteedt onder meer ook aandacht aan de achttiende Wereldgebedsdag voor de Vrede en aan de Belgische missionarissen die nog 1.573 in aantal zijn. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken