Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Wordt Catharina van Genua de vijfde kerklerares?

Wordt Catharina van Genua de vijfde kerklerares?
TURIJN (RKNieuws.net) - De heilige Catharina van Genua kan op korte termijn tot de vijfde kerklerares in de geschiedenis van de Kerk worden benoemd. Dat schrijft de Turijnse krant 'La Stampa' in bericht over een conferentie van theologen over heiligen. Tot op heden zijn er vier kerkleraressen: H. Catharina van Siëna, H. Theresia van Ávila (H. Theresia van Jezus), H. Theresia van Lisieux (H. Theresia van het Kind Jezus) en Edith Stein (H. Theresia Benedicta van het Kruis).
Catharina Fieschi werd in het jaar 1447 in Napels geboren. Zij stamde uit een adellijk geslacht, haar vader was onderkoning van Napels, ze is knap van uiterlijk, kunstzinnig en ze genoot een goede opleiding. Het was de wens van het meisje om in een klooster in te treden maar haar ouders hadden hierover andere gedachte.

Ongelukkig huwelijk

Op 16 jarige leeftijd werd Catharina uitgehuwelijkt aan de patriciër Giuliano Adorno. Zij vertrok met haar man naar Genua. Giuliano nam het niet zo nauw met de huwelijksband en leefde een leven dat niet overeen kwam met hetgeen Catharina van thuis uit had mee gekregen. Terwijl zij leefde naar Gods geboden, bekommerde haar man zich om God noch gebod.

Bekering en ascetisch leven

In het jaar 1474 kreeg Catharina haar eerste visioen en kort daarop verloor de echtgenoot zijn gehele bezit. Tot inkeer gekomen, bekeerde Giuliano zich en leefde streng religieus waarin hij wel gehuwd was maar niet het bed deelde met haar echtgenote ('Jozefshuwelijk').

Zij zette zich in voor de verpleging van de zieken in haar stad. Toen in het jaar 1493 de pest uitbrak bleef Catharina in Genua om de stervenden te verzorgen en bij te staan. Zij was streng voor haar zelf en daarom leefde zij tijdens de boeteperiode van de Kerk (advent en vasten) enkel van de H. Communie die zij dagelijks ontving. Dit hield zij drieëntwintig jaar vol.

Heilig

Op 15 september 1510 stierf Catharina in haar stad Genua, waaraan zij ook haar naam te danken heeft. Paus Clemens XII sprak haar in het jaar 1737 heilig.
 
 

 

Rorate Zoeken