Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Ierse bisschoppen steunen ongewenst zwangere vrouwen

Ierse bisschoppen steunen ongewenst zwangere vrouwen
BRUSSEL (KerkNet/Zenit) - De Ierse bisschoppen vinden dat de gelovigen zelf moeten beslissen of ze voor de nieuwe Ierse wet over abortus stemmen, ook al gaat die niet zo ver als wat men eigenlijk gewenst had. Toch menen de bisschoppen dat de wet een stap voorwaarts is voor de bescherming van het menselijk leven.

Tegelijk benadrukken de Ierse bisschoppen dat de wet niet ver genoeg gaat: "We geloven dat de bestaande rechten van de ongeborenen vanaf het ogenbik van de conceptie moet versterkt worden door precieze wettelijke maatregelen".

De bisschoppen dringen aan op een betere bescherming van het ongeboren leven, en in het bijzonder van de embryo's - ten einde ontsporingen zoals bij het klonen, het onderzoek op menselijke embryo's en hulp bij menselijke voortplanting te vermijden.
"Het is van vitaal belang dat de embryo's steeds behandeld worden als menselijke personen wiens inherente waarde en waardigheid gewaardeerd en beschermd wordt".

De bisschoppen spreken tenslotte hun steun uit voor alle vrouwen die ongewenst zwanger zijn, in het bijzonder voor diegenen die menen dat abortus de enige mogelijkheid is. Daartoe werd vroeger al de CURA opgericht. Die instantie moest ervoor zorgen dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn makkelijk toegang krijgen tot de hulp die ze nodig hebben.
 
 

 

Rorate Zoeken