Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Oostenrijkse nuntius verdedigt zaligverklaring Keizer Karel I

Oostenrijkse nuntius verdedigt zaligverklaring Keizer Karel I
WENEN (RKnieuws.net) - De pauselijke nuntius in Oostenrijk heeft de zaligspreking van de laatste Oostenrijkse keizer, Karel I van Habsburg, verdedigd. Dat gebeurde in het licht van de felle discussie die in Oostenrijk ontstaan is rond deze geplande zaligverklaring.
De Oostenrijkse president weigert de plechtigheid bij te wonen en in zijn plaats zal de christen-democraat Andreas Khol, voorzitter van de Oostenrijkse Tweede Kamer, zondag de viering bijwonen.

Sommigen Oostenrijkers stellen spottend dat de katholieke Kerk de eerste mislukkeling zalig gaat verklaren en noemen het wonder dat aan de Oostenrijkse keizer wordt toegeschreven een ´grap´.

Karel, achterneef van keizer Frans Jozef, werd troonopvolger na de moord op aartshertog Frans Ferdinand, de directe aanleiding tot het begin van WO I. In 1916 besteeg hij de troon. Hij streefde tevergeefs naar een afzonderlijke vrede om de Oostenrijkse deelname aan de oorlog te beëindigen. Na een mislukte poging om zijn keizerrijk tot een bondsstaat om te vormen, deed hij in 1918 afstand van de troon. Ook twee pogingen in 1921 om door een staatsgreep in Hongarije de Habsburgse monarchie te herstellen, slaagden niet. Karel werd naar Madeira verbannen, waar hij in 1922 stierf.

De pauselijke nuntius wees in zijn verdediging erop dat Keizer Karel I in erg moeilijke omstandigheden aan de macht kwam en werd opgescheept met de erfenis van zijn voorganger. “Zijn persoonlijke levenshouding en zijn handelingen als staatsman stemmen daarin overeen dat hij steeds de vrede heeft nagestreefd en zich tegen de wil van de Duitse bondgenoot en de eigen regering voor het vredesproces heeft ingezet.” (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken