Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Fusie van Anglicanen en Methodisten?

Fusie van Anglicanen en Methodisten?
LONDEN (KerkNet/Zenit/RWTN) - De anglicaanse Church of Engeland en de Engelse methodistische Kerk hebben medio december een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd die de basis kan vormen voor de fusie van beide Kerken. Volgens het document is het einddoel de “volledige zichtbare eenheid”.
De methodistische Kerk splitste zich 250 jaar geleden van de anglicaanse moederkerk af. Onder de broeders Wesley en hun medestanders kreeg het kerkgenootschap al tijdens de achttiende eeuw min of meer zijn huidige vorm. Al die tijd bleven de methodisten, ondanks de vijandigheid die er soms heerste ten aanzien van de anglicanen, doctrineel vrij verwant aan de anglicaanse doctrine. Volgens het persagentschap Zenit zijn er qua kerkleer dan ook nauwelijks verschillen tussen beide Kerken. Op heel wat plaatsen delen anglicanen en methodisten trouwens dezelfde infrastructuur. De methodisten beleefden hun hoogtepunt een eeuw geleden. Momenteel zijn er ruim een miljoen leden, al zijn er daarvan slechts 300.000 daadwerkelijk actief. De Church of Engeland telt één miljoen actieve gelovigen, al beweert ze altijd dat de helft van de Britten anglicaan is.
In het document bevestigen beide Kerken de geldigheid van elkaars leer en ze spreken de bereidheid uit om alle hindernissen te overwinnen die de volledige, zichtbare eenheid van de Kerk van Christus in de weg staan.
Volgens Religion Today vertelde de methodistische dominee John Taylor dat de verklaring heel wat mogelijk maakt: Hijzelf zou de eenheid van beide kerken het liefste morgen al zien. Tussen beide kerken werden al in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw ernstige gesprekken gevoerd, maar een poging om tot meer toenadering te komen mislukte in 1972. Het nieuwe document schrijft: “We kunnen het ons niet meer permitteren nogmaals te falen”. De anglicaanse bisschop van Bristol, Barry Rogerson, sprak van een belangrijke stap voorwaarts die het gelaat van het christendom in Engeland kan veranderen.
Als de bestuursorganen van beide kerken – de synode van de anglicaanse Kerk en de Methodistische Conferentie – hun goedkeuring geven aan het bereikte akkoord, kan nog het allicht nog binnen het komende decennium tot een echte fusie van beide kerken komen.
 
 

 

Rorate Zoeken