Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Aartsbisschop Lajolo steunt internationale Iraktop

Aartsbisschop Lajolo steunt internationale Iraktop
NEW YORK (RKnieuws.net) - Aartsbisschop Giovanni Lajolo, de Vaticaanse staatssecretaris voor de relaties met andere staten, heeft afgelopen vrijdag zijn steun betuigd aan de voorlopige regering in Irak. Die bestuurt het land in afwachting van de verkiezingen van januari.


Mgr. Lajolo verklaarde in New York tegenover de Corriere della Sera dat de huidige regering weliswaar niet democratisch verkozen is, maar desondanks volledig soeverein is. Volgens hem heeft ze de taak om de weg voor te bereiden voor een volledige representatieve regering. De katholieke Kerk heeft als taak dit proces te ondersteunen en alle betrokken partijen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. “Maar het Vaticaan kan niets opleggen.”

Internationale conferentie

Mgr. Lajolo staat achter het voorstel voor een internationale conferentie rond Irak, omdat het verschillende landen, die direct bij het vredesproces betrokken zijn, rond de tafel brengt. Het veronderstelt wel dat de deelnemers aan die conferentie bereid zijn Irak daadwerkelijk te helpen en geen misbruik willen maken van de zwakheid van het land. “Het thema van de conferentie moet voorzichtig en precies gedefinieerd worden.”

De aartsbisschop zegt bijzonder bezorgd te zijn over de Irakese christenen, die het land massaal ontvluchten: “In deze situatie van extreme zwakheid van de Irakese Staat, zijn de christenen slachtoffer van ernstige intimidaties van moslimfanatici.” Hij onderstreept dat christenen al sinds het begin van het christendom in Irak aanwezig zijn, eeuwen voor de islam. Daardoor kan men ze volgens de aartsbisschop bezwaarlijk beschouwen als een deel van de buitenlandse westerse cultuur in het land.

Aartsbisschop Lajolo had vorige week in zijn toespraak tot de Verenigde Naties al onderstreept dat de militaire interventie in Irak niet voor een veiliger wereld heeft gezorgd. Hij herhaalde dat het land alle steun nodig heeft, opdat de situatie zou kunnen normaliseren. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken