Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Gods woord in beeld

Gods woord in beeld
NEERPELT (RKnieuws.net) - Het Davidsfonds start in samenwerking met ‘Kunst en Musea’ de reeks ‘Gods woord in beeld. Kunst van de christelijke Middeleeuwen’.


De vroegchristelijke kunst is een scharniermoment tussen de Oudheid en de Middeleeuwen en kan beschouwd worden als een onderdeel van de laat-antieke beschaving (ca. 200-750). In de Romeinse catacomben staan de oudste christelijke symbolen. Later komt de architectuur tot stand door de aanpassing van profane bouwwerken. Het Byzantijnse rijk in het Oosten is doordrongen van het christelijk geloof. Ook de kunst is religieus geïnspireerd. De schitterende Byzantijnse kloosters en koepelbasilica’s (ca. 600-1453) worden gedecoreerd met prachtige mozaïeken en fresco’s.

Het gedachtegoed van de Oudheid blijft ook de Germaanse culturen van West-Europa inspireren, zeker tijdens de Karolingische en Ottoonse tijd: de Palz van Aken is daarvan het orgelpunt. De romaanse kunst weerspiegelt het bindend karakter van de Kerk in een verbrokkelde wereld: de romaanse kerk is een toevluchtsoord, een Godsburcht. De Dom van Speyer, de kloosters in Zuid-Frankrijk en de Toscaanse romaanse (bouw)kunst anticiperen op de Renaissance.

Gotiek is de kunst van de tijd waarin de steden een eigen elan krijgen. De gotische kathedraal is een ‘Gesammtkunstwerk’ dat buitengewoon ingenieus gebouwd is en – nog voor de boekdrukkunst – een waar prentenkabinet was van de theologie. De gebeeldhouwde portalen, de glasramen en het oeuvre van de Vlaamse Primitieven spreken tot de verbeelding en luiden de renaissance van het noorden in.

De uiteenzettingen worden gegeven door Jan Vaes, doctor in de oudheidkunde en geschiedenis aan de KULeuven. Momenteel doceert hij aan de Katholieke Hogeschool Limburg, het Hoger Instituut voor Opvoedkunde in Hasselt en het Kunsthistorisch Instituut in Antwerpen.

De reeks ´Gods Woord in Beeld, Kunst van de Christelijke Middeleeuwen´ vindt plaats in het Cultuurcentrum Dommelhof, Toekomstlaan 5, in Neerpelt. Belangstellenden hebben de keuze tussen de voordrachten op maandagmiddag, telkens van 13.30 tot 16 uur (op 4, 11, 18 & 25 oktober, op 8, 22 & 29 november, en op 6 & 13 december 2004 en op 10, 17, 24 & 31 januari, op 14, 21 & 28 februari, op 7, 14 & 21 maart en op 11 april 2005) of op donderdagmorgen van 9 tot 11.30 uur (op 7, 14, 21 & 28 oktober, op 18 & 25 november en op 2, 9 & 16 december 2004 en op 13, 20 & 27 januari, op 3, 17 & 24 februari, op 3, 10, 17 & 24 maart en op 14 april 2005).

De deelnameprijs voor de volledige reeks kost 140 euro (130 euro voor Davidsfondsleden). Meer info: www.davidsfonds.be. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken