Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Dienstboek PKN vertaald in het Fries

Dienstboek PKN vertaald in het Fries
Leeuwarden (Reformatorisch Dagbld/RKnieuws.net) - Het liturgisch handboek van de Protestante Kerk in Nederland (PKN), het Dienstboek, verschijnt ook in het Fries.
Hiermee komt de Interkerkelijke Commissie voor de Friese Eredienst (YKFE) tegemoet aan de behoefte aan Friestalig
liturgisch materiaal.
De YKFE heeft vier jaar gedaan over de vertaling, die op 17 september 2005 zal worden gepresenteerd. In het Dienstboek zijn teksten en gebeden opgenomen rond bijbel, avondmaal. Het Dienstboek reikt teksten aan voor kerkelijke -en huisdiensten.

De eerste druk van het Dienstboek zal gebeuren in een oplage van 2000 exemplaren. De financiering hiervan denkt de YKFE rond te krijgen door vrijwillige bijdragen van de kerken en fondsen.
 
 

 

Rorate Zoeken