Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Conferentie Nederlandse priesteropleidingen groot succes

Conferentie Nederlandse priesteropleidingen groot succes
BREDA (RKnieuws.net) - Op vijf en zes oktober werd op Bovendonk voor de eerste keer de "StavenConferentie Seminaries Nederland" gehouden. Aan de conferentie deden vierentwintig stafleden mee van alle priesteropleidingen in Nederland
Aan het begin van de conferentie verwelkomde Mgr. M. Muskens van het gastbisdom Breda de verantwoordelijken voor de vorming van in totaal 82 Nederlandse en 33 buitenlandse priesterstudenten. Alle acht opleidingsinstituten van de 7 Nederlandse bisdommen waren vertegenwoordigd. Mgr. W. Eijk was aanwezig als bisschop-referent voor roepingenpastoraal en kerkelijke opleidingen. Hij opende de conferentie.

De deelnemers verdiepten zich in enkele psychologische aspecten aangaande de opleiding tot het priesterschap en het permanent diaconaat. Als extern expert was uitgenodigd de Jezuit pater Bart Kiely van de Pauselijke Gregoriana Universiteit te Rome. Pater Kiely is docent en psychotherapeut aan het Instituut voor Psychologie, docent moraaltheologie en consultor van de congregatie pro Doctrina Fidei.

Volgend jaar in het aartsbisdom Utrecht

Het feit dat vierentwintig verantwoordelijken van alle priesteropleidingen in Nederland, in verbondenheid met de bisschoppenconferentie in de persoon van hun vertegenwoordiger Mgr. Eijk, twee dagen bij elkaar waren, was uniek, en werd door alle aanwezigen als een weldaad ervaren. Vanwege het succes van de conferentie werd besloten tot voortgang van deze jaarlijkse bijeenkomst van de SCSN (StavenConferentie Seminaries Nederland).

Volgend jaar ontmoeten de staven elkaar opnieuw in oktober. Dan zal het aartsbisdom Utrecht gastheer zijn. Onderwerp zal dan zijn: De Spiritualiteit van de Seculiere Priester. Dit thema werd voorgesteld door de spirituaals van de opleidingen en werd unaniem overgenomen.

Vanaf maandag staat er een inhoudelijk verslag van de conferentie op <a href="http://www.bovendonk-opleidingen.nl/varia/pobnieuws.htm" target="extern">de website van Priesteropleiding Bovendonk (klik hier)</a>
 
 

 

Rorate Zoeken