Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus: wat is het lot van kinderen die ongedoopt sterven?

Paus: wat is het lot van kinderen die ongedoopt sterven?
VATICAANSTAD (RKnieuws.net) – Johannes Paulus II heeft een aantal bekende katholieke theologen gevraagd om een vraag te bestuderen die al eeuwen open staat: Wat is het lot van kinderen die zonder gedoopt te zijn sterven?
De paus heeft deze taak toevertrouwd aan de leden van de Internationale Theologencommissie, een instituut van de Heilige Stoel dat voorgezeten wordt door de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Limbo: plaats tussen hemel en hel

Ofschoon het nooit tot een dogma is verklaard, hebben theologen het bestaan van de limbo geopperd. Een plaats die ‘gereserveerd’ is voor de ongedoopte doden, inclusief de mensen die leefden voor de komst van Christus. Volgens de leer van de Kerk reinigt de doop de mens van de erfzonde waarmee elke mens sinds de eerste zonde in het paradijs is belast.

Limbo is een woord uit het Latijn dat ‘grens’ of ‘rand’ betekent.

Na het Tweede Vaticaans Concilie hebben katholieke theologen naar antwoorden gezocht die in overeenstemming zijn met de barmhartigheid van God de Vader.

Geen eenvoudig probleem

Toen paus Johannes Paulus II de deelnemers in de plenaire vergadering van de Internationale Theologencommissie ontving, zei hij: "Het is geen eenvoudig en geïsoleerd theologisch probleem."

"Veel andere fundamentele onderwerpen zijn hieraan nauw verwant: de universele heilswil van God, de unieke en universele bemiddeling van Christus, de rol van de Kerk, het universele sacrament van de verlossing, de theologie van de sacramenten, de betekenis van de leer van de erfzonde."

"Het is uw taak om een theologische synthese te presenteren die kan dienen als een hulpmiddel voor een meer consistente en een rationele pastorale praktijk.”

Catechismus over ongedoopte kinderen

In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt niet gesproken over de limbo voor kinderen. In artikel 1261 staat:

“Wat betreft de kinderen die zonder doopsel gestorven zijn: die kan de kerk enkel aan de barmhartigheid van God toevertrouwen, zoals zij dit ook doet in de uitvaartliturgie voor hen. De grote barmhartigheid van God die wil dat alle mensen gered worden, en de genegenheid van Jezus voor de kinderen, die blijkt uit zijn woorden: 'Laat de kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen' (Mc. 10,14), staan ons toe te hopen dat er voor de kinderen die zonder doopsel gestorven zijn, inderdaad een weg ten heil bestaat. Des te dringender is dan ook de oproep van de kerk om kleine kinderen niet te verhinderen tot Christus te komen en hun het heilig doopsel te geven.”

Internationale Theologencommissie

De doelstelling van de Internationale Theologencommissie, die 35 jaar geleden door paus Paulus VI werd opgericht, is het onderzoek naar leerstellige kwesties. In het algemeen leidt het onderzoek van deze commissie tot de publicatie studiedocumenten.
 
 

 

Rorate Zoeken