Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Instellingen voor bio-ethiek kritisch voor Nederlande euthanasiepraktijk

Instellingen voor bio-ethiek kritisch voor Nederlande euthanasiepraktijk
BRUSSEL (RKnieuws.net) - Een groep van 35 instellingen die werkzaam zijn op het vlak van de bio-ethiek veroordelen de uitbreiding in Nederland van euthanasie tot kinderen en baby's. De 'Internationale Federatie voor Centra en Instellingen voor de Bio-Ethiek' die vertrekken vanuit een personalistische inspiratie, dringen aan op een tussenkomst van de Europese Unie om de nieuwe Nederlandse wetgeving inzake de praktijk van euthanasie op pasgeborenen en kinderen beneden de twaalf jaar tegen te gaan.
De federatie veroordeelt de huidige euthanasiepraktijk in Nederland, die de wet van 2002 mogelijk maakt.
De uitbreiding tot kinderen en pasgeborenen noemt de federatie een niet te begrijpen onrecht: "Niet alleen vanuit een religieus, in het bijzonder christelijk, gevoel veroordelen we deze verslechtering (...), maar het gezond verstand en de medemenselijkheid doen ons aandringen op een heropening van het debat over deze heuse pervertering van de burgerlijke en gezondheidsnormen."

Het document is ondertekend door verschillende gezaghebbende katholieke wetenschappers en verantwoordelijken, waaronder bisschop Elio Sgreccia, de vice-voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven. Eerder had dr. Claudia Navarini, professor van de School voor Bio-Ethiek van het Regina Apostolorum in Rome, al verklaard dat er met de nieuwe wetten steeds minder verschil is tussen de Nederlandse en de nazipraktijken met betrekking tot euthanasie. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken