Dode-Zeerollen in Drents Museum

ASDSEN (RKnieuws.net) - Het Drents Museum presenteert, in nauwe samenwerking met de Israel Antiquities Authority en het Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, van 9 juli 2013 tot en met 5 januari 2014 een tentoonstelling van wereldformaat: De Dode-Zeerollen. Dat meldt IKON onder aanhaling van het Drents Museum.

Op de tentoonstelling worden in totaal zestien rollen getoond (in twee sets van acht stuks) die van groot belang zijn voor onze kennis over het vroege jodendom en christendom. Een aantal fragmenten is nog niet eerder aan het publiek getoond. Naast de manuscripten zijn er ruim 400 bijzondere objecten uit het oude Judea, Masada, En Gedi, Gamla, Jeruzalem en de grotten van Qumran, die de geschriften plaatsen in de culturele en historische context van de Grieks-Romeinse tijd.

Het Drents Museum werkt voor deze tentoonstelling nauw samen met gastconservator Prof. Dr. Mladen Popoviæ van het Qumran Instituut en curator mw. Adi Ziv van de Israel Antiquities Authority in Jeruzalem.

De vondst van de Dode-Zeerollen wordt als één van de grootste archeologische ontdekkingen van de 20ste eeuw beschouwd. De teksten, geschreven tussen de tweede eeuw voor- tot de eerste eeuw na Christus, zijn tussen 1947 en 1956 gevonden in elf grotten in de omgeving van Qumran, aan de noordwestkust van de Dode Zee.

De rollen die in het Drents Museum getoond worden zijn afkomstig uit de grotten 4 en 11. Grot 11 wordt ook wel de 'Dutch cave' genoemd, omdat de meeste rollen uit die grot onderzocht en vertaald zijn door het Qumran Instituut in Groningen. De teksten op deze rollen zijn van grote waarde voor onze informatie over de geschiedenis en cultuur uit de tijd van Jezus.

De rollen die worden gepresenteerd zijn op verschillende manieren van belang voor ons begrip van de ontwikkeling van een canon van heilige teksten. Zo toont de 'Psalmenrol' dat er meerdere versies van het Psalmenboek waren. Ook enkele teksten die niet in de Bijbel zijn terechtgekomen worden tentoongesteld.

Deze laten zien op welke manieren Bijbelse tradities verder werden ontwikkeld, in bekende en onbekende richtingen. Voorbeelden hiervan zijn de 'Regel van de Gemeenschap', het 'Apocryphon van Daniel' en 'Het Nieuwe Jeruzalem'. Eén van de 'Dutch cave-rollen' is extra spectaculair door zijn afmeting: de 'Paleo-Leviticus' rol is met één meter lengte het langste deel van een rol dat te zien zal zijn.

Dit alles wordt in een omgeving getoond waarbij de bezoeker zich waant in de woestijn waar de Dode- Zeerollen geschreven én gevonden zijn. De tentoonstelling wordt ontworpen door Kossmann de Jong Exhibition Architects. Daarna reist de tentoonstelling door naar het Schlossmuseum in Linz (Oostenrijk).

De zestien rollen worden vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal in twee sets van acht getoond. Halverwege de tentoonstelling (medio oktober 2013) zal de eerste serie van acht worden vervangen door een tweede serie.