Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Religieuze ervaring tekende leven Moeder Theresa

Religieuze ervaring tekende leven Moeder Theresa
BRUSSEL (KerkNet/Beliefnet) - Volgens pater Brian Kolodiejchuk, de postulator van de zaligverklaring van Moeder Theresa, bleef zij steeds verlangen naar de ervaring van de eenheid met Christus, die ze in de beginjaren en lang voordat ze bekend was, beleefde. Ze maakte, zoals dat bij wel meer mystici het geval is, ook duistere nachten van het geloof door. Pater de Souza meent dat die mystieke dimensie van Moeder Theresa fel onderschat wordt.
Volgens pater de Souza is Moeder Theresa haar hele leven vrij goed erin geslaagd haar privé-leven af te schermen. "Ze had geen interesse in een biografie, omdat ze dat niet belangrijk vond. Haar invalshoek was steeds dat alles wat ze deed Gods werk was." De Souza stelt dat er vooral drie belangrijke dingen over Moeder Theresa te leren vallen.

Allereerst de rijkdom van haar spirituele leven en hoe ver dit wel gevorderd was, ook voordat ze in 1946 de Missionarissen van Naastenliefde stichtte. Ten tweede over wat er gebeurde op het ogenblik dat ze besloot om de Missionarissen van Liefde te stichten, toen er op 10 september een roeping binnen de roeping plaatshad. Daarover heeft Moeder Theresa nauwelijks iets verteld, maar ze schreef er wel over in een brief aan de aartsbisschop van Calcutta. En tenslotte haar intense vereniging met Jezus, in 1946 en 1947. Dat zou haar nooit meer loslaten, maar naarmate ze zich meer inzette, vervaagde die ervaring en werd ze "puur geloof en pure liefde". Het verlangen naar die eenheid, dat ze bijna vijftig jaar lang bleef ervaren, lag aan de basis van haar duistere nachten van het geloof, die volgens de Souza te vergelijken is met de klassieke ervaring van de duistere nacht waarover heiligen spreken.

Volgens de Souza is het succes van Moeder Theresa vooral te danken aan het feit dat het werk dat zij en haar zusters deden en doen zo concreet en zo zichtbaar is. "Het is rechtstreekse, onmiddellijke hulp. Hun werk is deze persoon vandaag helpen en zich niet te bekommeren over het veranderen van de sociale structuren. Dat laatste is noodzakelijk, maar Moeder Theresa was bekommerd voor deze persoon in nood, op dit ogenblik." De Souza wijst er ook op dat er vele heiligen zijn die we bewonderen, maar die we niet zouden proberen te imiteren. "Moeder Theresa kan nagevolgd worden omdat het werk dat ze deed zo gewoon was."
 
 

 

Rorate Zoeken