Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Duitse vertaling Septuagint vlot

Duitse vertaling Septuagint vlot
BRUSSEL (KerkNet/EKD) - De Duitse vertaling van de Septuagint schiet aardig op en zal tegen 2005 voor het eerst in een verzamelwerk en twee boekdelen in het Duits gepubliceerd worden.
Volgens de overlevering werd deze Griekse vertaling van de bijbel bijna tweeduizend jaar geleden gerealiseerd door 72 vertalers, die er net 72 dagen over deden om de vijf boeken van Mozes uit het Hebreeuws in het Grieks te vertalen.
Deze keer werken 80 bijbelwetenschappers, waarvan de meesten uit Duitsland, aan deze mammoetvertaling van de 53 boeken van het Griekse Oude Testament naar het Duits.

De kosten van het hele project worden geraamd op 500.000 euro en worden vrijwel volledig gedragen door de Evangelische Kerk, het Duitse Bijbelgenootschap en de universiteit van Koblenz-Landau. Bij het project zijn niet alleen exegeten van Oud- en Nieuw-Testament betrokken, maar ook filologen, historici van de oudheid, judaïsten, Egyptologen en experts van de kerkgeschiedenis uit Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België, Frankrijk, Australië en de Verenigde Staten.

Het geheel wordt gecoördineerd aan het Instituut voor Evangelische Theologie van de Universiteit van Koblenz. Volgens de Duitse evangelische Kerk bestaat er ook bij de 600.000 orthodoxen in Duitsland grote belangstelling voor de vertaling, omdat de tijdens de kerkdiensten vaak nog in het Oudgrieks gelezen wordt. Volgens de Duitse theoloog Wolfgang Kraus moet dit monsterwerk uiteindelijk resulteren in een nieuwe vertaling in vlot leesbaar Duits, die wetenschappelijk ook volledig verantwoord is.
 
 

 

Rorate Zoeken