Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Moskou vraagt Europese erkenning voor godsdiensten

Moskou vraagt Europese erkenning voor godsdiensten
BRUSSEL (KerkNet/CWN/LaCroix) - Metropoliet Kirill van Smolensk en zowat de minister van Buitenlandse Zaken van de Russisch-orthodoxe Kerk, heeft in een open brief aan Conventievoorzitter Valéry Giscard d´Estaing de Europese Unie opgeroepen om de rol van de godsdiensten in de Conventie te erkennen. Het Russisch-orthodoxe patriarchaat sluit zich daarmee aan bij de oproep van paus Joannes-Paulus II.
De paus herhaalde ook afgelopen zondag zijn oproep voor een verwijzing naar de christelijke wortels in de definitieve versie van de Conventie. De verwijzing naar de christelijke wortels, die Oost en West gemeenschappelijk hebben, doet volgens hem geen afbreuk aan het seculiere karakter van Europa.

Metropoliet

Ook de Russisch-orthodoxe Kerk, die wel haar hoofdzetel heeft in Moskou, maar ook veel Rusisch-orthodoxe gelovigen in heel Europa overkoepelt, wil graag die rol van het christendom erkend zien. In een brief van metropoliet Kirill vraagt het patriarchaat dat er een verwijzing komt naar de christelijke erfenis van Europa, maar evenzeer naar de andere religieuze tradities en seculiere denkstromingen.

Metropoliet Kirill toont zich vooral bezorgd omdat er in het huidige ontwerp geen enkele verwijzing is opgenomen naar de rol van de godsdiensten in het toekomstige Europa. Daardoor laat men volgens hem het "buitengewone fundament van de religieuze cultuur", die vele harten en geesten blijft inspireren, links liggen. Hij waarschuwde dat een Europa dat de godsdiensten, en in het bijzonder het christendom, als een van haar fundamentele krachten miskent, geen vaderland kan zijn voor vele mensen die daar wonen. Zo'n expliciete verwijzing naar religieuze principes betekent volgens hem een garantie voor de gelovigen die vrezen voor een louter seculiere behandeling van Europese publieke aangelegenheden.

Hij verwees met name naar de ingrijpende veranderingen op het vlak van seksuele relaties, het instituut van het huwelijk, de toepassing van de verworvenheden van de wetenschap en het informatie- en culturele beleid.
 
 

 

Rorate Zoeken