Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Kasper wil ´hotline´ tussen Russisch-orthodoxe en Rooms-katholieke kerk

Kardinaal Kasper wil ´hotline´ tussen Russisch-orthodoxe en Rooms-katholieke kerk
MOSKOU (KerkNet/RKnieuws.net) - Kardinaal Kasper, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, heeft vandaag tijdens zijn bezoek aan Rusland de katholieke clerus gevraagd niet te evangeliseren onder orthodoxe gelovigen. De Russisch-orthodoxe kerk heeft scherpe kritiek op dit proselitisme van sommige katholieke priesters en religieuzen. Kasper pleitte zelfs voor een telefonische 'hotline' tussen beide kerken om spanningen direct te kunnen bespreken.

Het zijn vooral Poolse katholieke priesters en religieuzen die in Rusland werken die soms proberen te evangeliseren onder de orthodoxe gelovigen. Kardinaal Kasper zei dat er geen sprake kan zijn van evangelisatie onder de orthodoxe gelovigen in Rusland, als men de orthodoxe Kerk als een volwaardige Kerk beschouwt en haar sacramenten erkent.

Positief

Kardinaal Kasper deed zijn uitspraken tijdens een conferentie in de kathedraal van Moskou over de orthodoxie en de katholieke Kerk. Die lezing werd niet alleen door enkele Russische katholieke kerkleiders, maar ook door een vertegenwoordiger van het Russisch-orthodoxe patriarchaat bijgewoond. Deze liet zich na afloop erg positief uit over de uitspraken van kardinaal Kasper, maar benadrukte ook dat het niet bij woorden alleen mag blijven.

Kardinaal Kasper hoopt dat zijn bezoek aan Rusland kan bijdragen aan het verminderen van de spanning tussen de Russisch-orthoxe en de Rooms-katholieke kerk. Hij pleitte vandaag zelfs voor een 'hotline', een directe telefoonverbinding tussen de twee kerken, om toekomstige spanningen direct te kunnen bespreken voordat deze escaleren.

"Bezoek kardinaal Kasper is teken van hoop"

Aartsbisschop Tadeusz Kondrusiewicz noemt het bezoek van de Duitse curiekardinaal Kasper van uitzonderlijk belang voor de katholieke Kerk in Rusland. Kardinaal Walter Kasper is in Rusland op uitnodiging van de Russische katholieke Bisschoppenconferentie. "Dit bezoek is van groot belang voor de Russische bisschoppen, maar net zo goed voor de priesters, de religieuzen en de gelovigen. Het is een teken van hoop voor ieder van ons."

De Russische katholieke Kerk kende een zware vervolging onder het communistische bewind, dat na de revolutie van 1917 de macht overnam. Tien jaar geleden kwam er even onverwacht een ommekeer na het aanbreken van de Glasnost en de omwentelingen in Oost-Europa. Toch blijft de Russische katholieke Kerk een kleine gemeenschap, die veelal uit immigranten uit Polen en andere Oost-Europese landen is samengesteld.

Ontmoeting

Het is de bedoeling dat kardinaal Kasper van de week ook de Russisch-orthodoxe patriarch Alexis II ontmoet. Maar of het daadwerkelijk tot een ontmoeting zal komen is nog niet zeker: Patriarch Alexis II, die al een dagje ouder wordt en over wiens opvolging steeds nadrukkelijker gesproken wordt, verblijft momenteel voor herstel buiten Moskou.

Kardinaal Kasper heeft in ieder geval een ontmoeting met metropoliet Kirill, die voor het Russisch-orthodoxe patriarchaat verantwoordelijk is voor de relaties met de andere Kerken en genoemd wordt als de gedoodverfde kandidaat om patriarch Alexis II op te volgen.
 
 

 

Rorate Zoeken