Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Schönborn vraagt Europees verzet tegen euthanasie

Kardinaal Schönborn vraagt Europees verzet tegen euthanasie
BRUSSEL (KerkNet/KathPress) - Kardinaal Schönborn, de aartsbisschop van Wenen, heeft afgelopen zondag in zijn vastenpreek in de Notre-Damekathedraal van Parijs opgeroepen tot een algemeen Europees verzet tegen de legalisering van euthanasie.
Daarbij moeten alle Europese landen het voorbeeld van Oostenrijk volgen en zich op palliatieve geneeskunde en hospitaalzorg concentreren. Volgens de kardinaal is euthanasie moreel niet te rechtvaardigen. Hij wees er ook op dat euthanasie in de catechismus van de katholieke Kerk veroordeeld wordt.

De Oostenrijkse aartsbisschop sloot evenwel niet uit dat een medische behandeling gestaakt wordt, als er geen enkele kans meer is op genezing en de dood niet meer te vermijden is.

Volgens kardinaal König staat Europa "voor de bekoring om de straffeloosheid voor actieve stervenshulp in te voeren". Daarbij wordt het ondraaglijke menselijke lijden als argument uitgespeeld.

Betere stervensbegeleiding

Hij vindt dat men beter het Britse voorbeeld van de beweging die streeft naar een betere stervensbegeleiding en een efficiëntere pijnbestrijding zou volgen: "De medische vooruitgang staat daarbij ten dienste van een humane en christelijke visie op de mens en zijn bestemming (...) Dertig jaar geleden heeft Europa euthanasie bij het begin van het menselijk leven gelegaliseerd; nu dreigt de erkenning van euthanasie aan het einde van het menselijk leven voor een nieuwe ommekeer te zorgen."
 
 

 

Rorate Zoeken