Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Midden-Europese Katholiekendag "teken van hoop"

MARIAZELL (Kath.net/RKnieuws.net) - De Midden-Europese Katholiekendag is "een teken van hoop" voor Europa, zo stelt de gastheer, kardinaal Schönborn van Wenen. Zo'n 100 000 pelgrims uit Oostenrijk en uit nieuwe EU-lidstaten kwamen naar het Oostenrijkse Mariazell voor de zogeheten 'Bedevaart van de Volkeren.' Kardinaal Sodano was aanwezig namens paus Johannes Paulus II, die een videoboodschap had ingesproken voor de pelgrims.
Vooraf was nog voor goed weer gebeden, maar dat mocht niet baten: het was koud en het sneeuwde zelfs even. Dat alle pelgrims toch bleven maakt volgens Schönborn duidelijk "wat een bedevaart is; anders dan bij een vakantie hebben de deelnemers een instelling waarmee ze ook tegenslagen geduldig verdragen." De bedevaart is een echt "feest van geloof" geweest, waarop ook ingegaan werd op belangrijke vraagstukken die Europa bezighouden, zoals euthanasie, immigratie en sociale kwesties. Bij de bedevaart waren ook veel jongeren aanwezig.

Aanvankelijk wilde Schönborn een Oostenrijkse Katholiekendag organiseren, maar al gauw sloten de bisschoppenconferenties van Bosnië-Herzegovina, Tsjechië, Kroatië, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije zich aan bij het initiatief. Die "goede samenwerking" wil Schönborn in de toekomst voortzetten. Om te beginnen zal op Pinksterzondag de slotboodschap van Mariazell in kerken van alle acht landen voorgelezen worden.

Vitaliteit

Het slagen van de Katholiekendag is een "duidelijk teken voor de vitaliteit van de Kerk in Midden-Europa," meent bisschop Egon Kapellari van Graz-Seckau. De thema's van Mariazell zijn volgens hem: de mensen Christus laten zien, leren bidden en leren hoe het geloof te verdiepen.

In zijn slotpreek was ook kardinaal Schönborn vol goede moed. Er is weliswaar de angst dat de eenwording van Europa kan leiden tot "verlies van de eigenheid en de diversiteit in cultuur en traditie" maar, stelt Schönborn, "als Christenen bidden we voor eenheid die de diversiteit niet opheft, maar juist verrijkt."

Veel Christelijke Europeanen, zoals paus Johannes XXIII, Edith Stein en Maximiliaan Kolbe, hebben zich ingezet om Europa te maken tot "een plaats van menselijkheid en schoonheid, van solidariteit en hartelijkheid." Schönborn riep de pelgrims op om "in dit nieuwe Europa de vele zoekenden en sceptische mensen, de angstigen en de verlatenen te verkondigen: 'Christus is werkelijk de hoop van Europa!'"

<a href="http://www.katholikentag.at" target="new_page">Klik hier voor de website van de "Katholikentag" met een uitgebreid fotoverslag</a>
 
 

 

Rorate Zoeken