Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Evangelisch-katholieke interacties en hoop voor de toekomst

Deze week heb ik in mijn praatje bij Radio Maria Nederland (elke donderdag om 7.45 uur) aandacht willen besteden aan de vooruitgang die er geboekt wordt in de samenwerking tussen evangelische en katholieke christenen. Aanleiding was het bekend worden van de plannen voor de transformatie van de vroegere ‘Chrystal Cathedral’, in de Amerikaanse stad Orange, Californië, in een katholieke kathedraal, reeds omgedoopt tot ‘Christ Cathedral. Velen kennen deze imposante glazen kerk nog van ‘The Hour of Power’, een televisieprogramma op de zondagmorgen - toen u eigenlijk in de kerk had moeten zitten! -  van de Amerikaanse televisiedominee Robert Schuller. 

In Roomse handen

Om een lang verhaal kort te maken: het apostolaat van Schuller is failliet gegaan en de Chrystal Cathedral moest verkocht worden. Er waren twee gegadigden: de universiteit van Orange die er een aula van zou kunnen maken, en het katholieke bisdom Orange, dat met een te kleine kathedraal op zoek was naar iets nieuws. Omdat het om een faillissement ging moest bovendien de rechter er aan te pas komen. Uiteindelijk ging de ‘cathedral’, die in protestantse handen natuurlijk in feite helemaal geen ‘cathedral’ was, in katholieke handen over. De normaal nog wel eens fel anti-katholieke ‘evangelicals’ konden er mee instemmen dat het complex, want het gaat in feite om een terrein met meerder gebouwen,  in ‘Roomse’ handen viel, ook al bood de lokale universiteit meer geld. Zo zou het gebouw dan toch voor Gods eer gebruikt blijven worden, ook al was het op een katholieke manier. De rechter kon blijkbaar ook met de overdracht aan het bisdom instemmen. En het bisdom was erg blij want nieuwbouw zou veel meer geld gekost hebben. U moet zich daarbij voorstellen dat er in de parochie van de kathedraal elk weekend zo’n 12.000 mensen naar de mis komen, verspreid over elf missen! Daar kunnen we hier in de lage landen nog wat van leren! 

Nu was het interieur van het glazen gebouw gecentreerd rond de preekstoel en een van de grootste orgels ter wereld, waar de kerkgangers in comfortabele fauteuils naar konden kijken en luisteren. Voor de katholieke eredienst, waar alles draait om wat er op het altaar gebeurt, moest de indeling dus grondig herzien worden. Onder leiding van een gerenommeerde architect Scott Johnson werd een plan gemaakt, dat nu vrijgegeven is en via het internet te bekijken is: een indrukwekkend staaltje moderne binnenhuisarchitectuur, volstrekt liturgisch verantwoord, dat de moeite van het bekijken mijns inziens meer dan waard is. En dominee Robert Schuller volgt met belangstelling en instemming de ontwikkelingen. Zijn evangelische gemeente heeft binnen de deal elders een passend onderdak gevonden. 

Tony Palmer

Een ander opzienbarend stukje evangelisch-katholieke samenwerking van dit jaar is in gang gezet door  de evangelisch-episcopaalse bisschop (ja, die bestaan blijkbaar ook) Tony Palmer. Tony en zijn Italiaanse vrouw zijn persoonlijke vrienden geworden van Jorge Bergoglio, toen deze aartsbisschop van Buenos Aires was. Jorge werkt nu in Rome en gaat in het wit gekleed en onder een andere naam: die van paus Franciscus. Begin dit jaar bezocht Tony de Argentijnse paus en maakte hij met zijn smartphone een filmpje met een korte pauselijke boodschap, geïmproviseerd zoals vaak, gericht tot een enkele weken later door Tony te bezoeken conferentie van ‘charismatische evangelicalen’ in de Verenigde Staten. Daar waagde hij de ‘protestanten’ te vragen te ‘stoppen met protesteren’, want in 1999 is er immers een gemeenschappelijke verklaring ondertekend door lutheranen en katholieken, over de genadeleer die hen sinds de reformatie verdeelde. Men is het eens en er is geen reden meer om te ‘protesteren’, zo klonk het in de zaal waar zo’n duizend leiders van evangelische kerken bijeen waren. In juni van dit jaar bezocht een delegatie van de evangelische Amerikanen het Vaticaan en de relatie was gesmeed: de gesprekken konden verder hun vervolg krijgen. Deze zomer in juli kwam bisschop Tony Palmer om het leven bij een motorongeluk in Groot-Britannië. Wat een schok! Maar daarna komt de gedachte: ‘Mission accomplished’. En ook:  “Uitstekend, goede en trouwe dienaar. Kom delen in de vreugde van je Heer.” (Mt. 25,24). Tony heeft de evangelische wereld in contact gebracht met de paus! Zijn missie is blijkbaar volbracht: hij mag de rest van het verhaal vanuit de hemel volgen. 

Evangelisch katholicisme

En zo zijn er meer hoopvolle tekenen van samenwerking en ‘wederzijdse bevruchting’ van christenen uit de evangelische traditie en ons katholieken, die soms wel iets van dat frisse van de ‘evangelicals’ kunnen gebruiken. Zo goed als de evangelische christenen veel kunnen leren van de traditie van de Kerk die Jezus ooit zelf begonnen is. Wie had twintig jaar geleden kunnen denken dat we in Nederland nu al jaren achtereen de samenwerking kunnen gadeslaan tussen de RKK-zendtijd en de EO bij het grote Passion-gebeuren, elk jaar in de aanloop naar Pasen. En om af te sluiten wijs ik nog graag op een boek dat helaas nog niet in het Nederland is verschenen is, maar  - denk ik - van grote betekenis is voor onze tijd: ‘Evangelical Catholicism: Deep Reform in the 21st-Century Church’, van de Amerikaanse biograaf van Johannes Paulus II, George Weigel. In dat boek geeft hij zijn visie op de Kerk van de 21-ste eeuw die ik graag nog kort met u deel. Het komt er volgens Weigel op neer dat we niet terug moeten willen naar het katholicisme van de contra-reformatie van de zestiende eeuw tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie, maar dat met dat concilie en met te implementatie ervan door Johannes Paulus II en Benedictus XVI een tijdperk is aangebroken van een Kerk die het evangelie in het centrum plaatst en op de evangelisatie gericht is, met name die in het Westen dat gekenmerkt wordt door geestelijke onverschilligheid en soms agressieve secularisatie. “Het ‘evangelische katholicisme’ verkondigt het evangelie van Jezus Christus als de waarheid aan onze wereld. Het vormt ook discipelen van Jezus die getuigen van geloof, hoop en liefde, door de kwaliteit van hun leven en de edelmoedigheid van hun aspiraties. Zo kan er in de 21ste eeuw een nieuwe cultuur ontstaan die alle mannen en vrouwen van goede wil een diep humaan alternatief bieden voor het verstikkende egocentrisme van de postmoderniteit.” 

Er is dus reden tot hoop, ook in onze streken, ook al lijkt het Amerikaanse katholicisme al wat verder te zijn in het te boven komen van het relativisme en subjectivisme dat in onze streken nog heerst, ook binnen de Kerk. Een werkelijk evangelisch geïnspireerd en tegelijk ten volle katholieke geloofsbeleving - die twee kunnen in feite niet met elkaar strijden - gaat zeker bij ons ook uitkomst bieden. 

Vincent Kemme

Links:

 

 

 

 

 
 

 

Rorate Zoeken