Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Spaanse kardinaal richt zicht tot homoseksuelen: de doop geldt voor "altijd en eeuwig"

MADRID (Kath.net/RKNieuws.net) - Antonio Maria Rouco, kardinaal van het aartsbisdom Madrid, meldde naar aanleiding van een brief van 1500 homoseksuelen die officieel hun geloof willen 'afleggen', dat de in de Rooms-katholieke Kerk ontvangen doop nooit ongedaan kan worden gemaakt. Kardinaal Rouco voegde hieraan toe dat de doop een sacrament is, dat een onuitwisbaar teken achter laat en dat de persoon die dit teken ontvangt altijd katholiek zal blijven.
Kardinaal Rouco herinnerde daaraan dat de doop voor "altijd en eeuwig" geldt, hoewel men natuurlijk zijn geloof kan loochenen. Katholiek zijn is iets wat men niet kan uitwissen. - "het is een deel van 'ons DNA'". De Spaanse kardinaal onderstreepte ook de wereldwijde betekenis van de doop die ervoor dient om het aantal katholieken wereldwijd te verhogen.

Wat betreft de onuitwisbaarheid van de doop schetste de kardinaal het voorbeeld van de zoon die zijn vader afwijst. "Het is voor de zoon mogelijk om zijn vader af te wijzen, zijn familienaam te veranderen, zijn erfenis af te wijzen en te bestrijden zijn vader te kennen. Toch blijft hij zijn zoon, hier valt niets aan te veranderen".
De kardinaal refereerde ook aan het voorbeeld van priesters die niet meer behoren tot de klerikale staat en in het huwelijk treden. Deze mannen zullen altijd priester blijven, omdat ook dit sacrament een "eeuwig" teken achter laat.

Kardinaal Rouco betreurde het besluit van de homoseksuele activisten en verwees naar de "naastenliefde en het begrip", wat de Kerk opbrengt voor homoseksuele mensen. Hij benadrukte daarentegen ook dat het onmogelijk is om verbintenissen van mensen van een zelfde geslacht gelijk te stellen met een huwelijk van een man en vrouw. Dit is een zaak van 'gezond verstand' die ook door anderen dan de katholieke kerk wordt verdedigd.
 
 

 

Rorate Zoeken