Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Paus neemt afscheid bij de grot

Paus neemt afscheid bij de grot
LOURDES (RKnieuws.net) - LOURDES (RKnieuws.net) - Paus Johannes Paulus II nam zondagavond afscheid van Lourdes met een stil gebed bij de grot van de verschijningen. De paus werd naar de grot gebracht, waar hij geruime tijd in gebed doorbracht terwijl pelgrims, kardinalen en priesters uit respect op afstand bleven. Het was een krachtig moment voor de zieke en vermoeide paus, die een grote devotie voor Maria heeft.
De paus keek minutenlang in stilte naar het Mariabeeld in de uitsparing rechts boven de grot, de plek waar Maria aan Bernadette Soubirous verscheen in 1858. Paus Johannes Paulus II heeft het feit dat hij de aanslag op zijn leven in 1981 overleefde altijd toegeschreven aan de bescherming van Maria.

Uitdrukkelijke wens

Het was een uitdrukkelijke wens van de paus om op deze manier in eenvoudig gebed bij de grot te verblijven tijdens zijn bezoek aan Lourdes. Na de drukte van zaterdag, de afmattende eucharistieviering onder de brandende zon en een korte ontmoeting met een aantal Franse bisschoppen en kardinalen had de paus eindelijk de rust "om aan God, op voorspraak van de Maagd Maria, alle intenties van de Kerk en van de wereld toe te vertrouwen", zoals hij het zaterdag formuleerde.

Zieke onder de zieken

De paus liet zaterdag duidelijk weten zichzelf te zien als 'zieke onder de zieken'. "Ik ben hier samen met u, geliefde broeders en zusters, als een pelgrim bij de Maagd," zei hij zaterdag tot de aanwezige zieken. "Ik maak mij uw gebeden en hoop eigen; ik deel met u een leven dat getekend wordt door lichamelijk lijden, maar toch niet minder vruchtbaar in het wonderlijke plan van God. Met u, bid ik voor hen die zich aan ons gebed hebben toevertrouwd."

Afscheid

Na het Angelusgebed op zondagmorgen had de paus de Fransen al bedankt voor hun ontvangst en voor "de mooie vieringen die we samen hebben beleefd tijdens deze twee bedevaartsdagen."

Na het gebed bij de grot nam de paus afscheid, en vertrok hij vanaf het regionale vliegveld van Tarbes met een Alitalia toestel terug naar Rome om uit te rusten van de inspanningen van het weekend in Lourdes. (RV)
 
 

 

Rorate Zoeken