Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Drie nieuw gewijde diakens in Bisdom Den Bosch

Drie nieuw gewijde diakens in Bisdom Den Bosch
DEN BOSCH (RKnieuws.net) - Zaterdag 25 september wijdde bisschop Hurkmans drie getrouwde mannen tot permanent diaken: René de Weerd (42), Rob Kosterman (48) en Hein Dings (52).


De wijdingsmis werd bijgewoond door enkele honderden familieleden en vrienden van de wijdelingen, pastores, diakens en andere belangstellenden waaronder ook Mgr. Bluyssen, oud bisschop van Den Bosch.

Opdracht
Aan het eind van de eucharistieviering, juist voor de zegenbede, deelde bisschop Hurkmans de eerste taak mee, die de verse diakens kregen. Met een knipoog naar alle aanwezigen liet hij weten 'zo een eind hopen te maken aan geruchten en een antwoord te geven op vele vragen'.

Dings, werkzaam voor de vreemdelingenpolitie in Eindhoven, krijgt een plaats in de Antoniusparochie te Helmond. Hij komt daar te werken onder pastoor D. Balk. De huidige diaken in de Antoniusparochie zal elders in het dekenaat Helmond een nieuwe taak toebedeeld krijgen.
De Weerd, nu nog pastoraal werker in Drunen en Elshout, zal verkassen naar Vlijmen. In Drunen en Elshout wordt uitgezien naar een pastoraal werker die De Weerd zal opvolgen.
Kosterman, werkzaam bij een groothandel in levensmiddelen, mag de parochie Woensel-Oost in Eindhoven gaan dienen.

Blij
Tijdens de informele receptie in het St. Janscentrum liet een van de nieuw gewijde diakens zich ontvallen dat hij heel blij was met de wijding en met de benoeming. De plaats waar hij komt te werken stond boven aan zijn wensenlijstje.

De drie nieuwe diakens waren zeer verheugd en met hen hun echtgenotes. Niet in de laatste plaats waren de pastores zeer tevreden over de benoemingen van hun nieuwe medewerkers.

St. Janscentrum
Het St. Janscentrum is de priesteropleiding van het Bisdom Den Bosch. Naast deze opleiding en verschillende cursussen worden ook gehuwde mannen hier opgeleid tot diaken.

Begin jaren tachtig besloot mgr. Bluyssen in het Bossche Bisdom ruimte te maken voor het permanent diakonaat. Sinds 1987, toen onder bisschop Ter Schure, worden jaarlijks een of meer gehuwde mannen van 35 jaar of ouder gewijd tot permanent diaken.

De opleiding tot permanent diaken duurt ruim vier jaar. Na een eerste oriëntatiejaar volgen twee verdiepingsjaren. Gedurende deze jaren zijn ook kortdurende praktijkstages. Het vierde jaar is een praktijkjaar. De kandidaten lopen dan stage in een parochie, veelal de parochie waarin zij wonen of een aangrenzende parochie.
Na dit stagejaar volgen nog enkele maanden gedurende welke de mannen en hun gezinnen worden voorbereid op de naderende wijding.

De wijdelingen van zaterdag hebben deze laatste maanden afgesloten met een retraiteweek. Door deze bezinningsweek konden zij zich optimaal voorbereiden op de grote dag.

 
 

 

Rorate Zoeken