Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vijf kardinalen willen vijfde dogma over Maria

Vijf kardinalen willen vijfde dogma over Maria
UTRECHT (RKnieuws.net) - Vijf kardinalen willen dat paus Benedictus XVI een vijfde dogma over Maria, de moeder van Christus, afkondigt. Voor de RK-Kerk zou een onomstotelijke geloofswaarheid moeten worden dat Maria 'de geestelijke moeder van de mensheid' is. De petitie is geschreven door vijf kardinalen: aartsbisschop Telesphoro Toppo van Ranchi en voorzitter van de Indiase bisschoppenconferentie; Riccardo Vidal, aartsbisschop van Cebu in de Filippijnen; Varkey Vithayathil, grootaartsbisschop van het Indiase Ernakulam-Angamaly; Corrippio Ahumada; emeritus primaat van Mexico; en Luis Aponte Martínez, emeritus aartsbisschop van San Juan in Puerto Rico.
De vier dogma's over Maria die de kerk nu kent, zijn Maria als de Moeder van God, de maagdelijkheid van de moeder van Christus, haar tenhemelopneming en haar onbevlekte ontvangenis (Maria is zonder erfzonde geboren).


De vijf kardinalen roepen alle bisschoppen op een petitie te ondertekenen waarin de paus om het vijfde dogma wordt gevraagd. Onder hen zijn de voorzitter van de Indiase bisschoppenconferentie, aartsbisschop Telesphoro Toppo, en de Filipijnse aartsbisschop Riccardo Vidal.

Het nieuw af te kondigen dogma kan volgens de vijf kardinalen van grote waarde zijn voor de oecumene. "De hoogste uitdrukking van doctrinaire duidelijkheid staat ten dienste van onze christelijke broeders en zusters die niet in gemeenschap zijn met Rome", schrijven ze. Ook menen zij dat andere religieuze tradities kunnen profiteren van verheldering die een vijfde dogma zou opleveren. Het afkondigen van een dogma zou duidelijk moeten maken dat de positie van Maria een afgeleide is van de unieke rol van Christus als universele verlosser. Volgens critici zou deze afgeleide positie door dit dogma juist worden verduisterd.
Het door de vijf kardinalen bepleite dogma is onderdeel van wat Maria zou hebben meegedeeld aan de Amsterdamse zieneres Ida Peerdeman. In diverse boodschappen zou Maria erkenning hebben gevraagd voor haar zending als 'medeverlosseres, middelares en voorspreekster'. Ook zou Maria hebben aangegeven dat ze 'Vrouwe van alle Volkeren' genoemd wil worden. Bisschop Jos Punt van Haarlem erkende in 2002 de bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen.

Woordvoerders van vijf Nederlandse bisdommen konden vandaag nog niet melden of de bisschoppen van Nederland de petitie hebben ontvangen en al dan niet hebben ondertekend. Bisschop Hurkmans van Den Bosch weet niets van de petitie. Maar via zijn woordvoerder laat hij weten dit 'sowieso niet de weg te vinden om geloofszaken te regelen'. Bekend is dat bisschop Jos Punt van Haarlem een verklaard voorstander is van afkondiging van het vijfde mariale dogma.
Dogma's zijn volgens de katholiek catechismus waarheden die vervat zijn in de goddelijke openbaring of waarheden die daarmee noodzakelijkerwijs in verband staan. Het christenvolk is verplicht door het leergezag van de Kerk gedefinieerde dogma's aan te hangen, leert de catechismus.
 
 

 

Rorate Zoeken