Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Voorlopig geen erkenning van Neocatechumenale beweging

Voorlopig geen erkenning van Neocatechumenale beweging
BRUSSEL (KerkNet/CWN) - Volgens het Amerikaanse persagentschap CWN heeft het Vaticaan voorlopig nog niet ingestemd met de officiële statuten van de Neocatechumenale Beweging, waardoor de organisatie formeel door het Vaticaan zou erkend worden.
Leiders van de katholieke lekenbeweging gingen vorig jaar nog ervan uit dat de officiële erkenning aanstaande was. Volgens CWN werden de statuten al vier keer voor aanpassingen teruggestuurd.

De 'Neocatechumenale Weg' werd in 1967 door de Spaanse leek Kiki Arguello opgericht.

Momenteel is het een van de snelst groeiende nieuwe bewegingen binnen de katholieke kerkgemeenschap. De beweging is actief in meer dan honderd landen en oefent een grote aantrekkingskracht uit op priesters en seminaristen, maar net zo goed op leken.

De vertraging bij de erkenning heeft te maken met de delicate relatie tussen de priesters en de leken. Daarbij zou het Vaticaan in de statuten graag vermeld willen zien dat de organisatie het gezag erkent van de priesters van de katholieke Kerk.

Enerzijds blijft er onduidelijkheid over de relatie tussen de beweging en de kerkelijke hiërarchie en anderzijds zijn er vragen over de taken van de priesters die lid zijn van de beweging, waarbij het in de voorgelegde statuten niet duidelijk is aan wie zij gehoorzaam zijn.
 
 

 

Rorate Zoeken