Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

‘Eerst samenwonen garandeert geen langer huwelijk’

De Belgische krant De Standaard pakt deze week uit met een bericht over samenwonen en trouwen. Veel jonge mensen durven een huwelijk niet aan vanwege het hoge percentage echtscheiding, en besluiten dan maar eerst een tijd te gaan samenwonen, bij wijze van proefperiode. Ze trouwen dan wel na een aantal jaren, bijvoorbeeld als men aan kinderen wil beginnen of er zich eentje aanmeldt. Maar nu blijkt dat dit geen voordeel is voor het welslagen van de later gesloten huwelijken. ‘Relatie-expert’ Rika Ponnet zegt daarover “‘Er is geen reden om aan te nemen dat samenwonen helpt voor een huwelijk later. Dat is nog nooit bewezen. Na een periode van samenwonen zijn de echtscheidingscijfers niet lager. Ook wanneer mensen samenwonen na een eerste mislukt huwelijk, gaan ze meer uiteen.’ 

Sociologisch onderzoek

 

Toevallig spraken we onlangs over dat onderwerp met enkele jongeren en gebruikten daarbij een publicatie uit de Verenigde Staten, die een nog veel somberder beeld schets. Sociologisch onderzoek wijst uit dat samenwonen om het huwelijk te testen voor de relatie zelfs veel slechter uitpakt! Samenwonen draagt niet bij aan de stabiliteit van huwelijken, in tegendeel: blijkt veel beter te zijn pas na de trouwdatum bij elkaar in te trekken als je een stabiel huwelijk wil. Enkele resultaten:

  • De meeste koppeltjes die samenwonen raken nooit getrouwd, maar zij  die toch getrouwd raken hebben een 80 % hogere kans om te scheiden dan diegenen die wachten met samenwonen totdat ze getrouwd zijn. 
  • Echtparen die voor hun huwelijk samengewoond hebben, hebben ook meer conflicten in hun huwelijk en een slechtere onderlinge communicatie. Zij maken meer gebruik van huwelijkstherapeuten. 
  • Vrouwen die voor hun huwelijk zijn gaan samenwonen blijken meer dan drie keer zoveel hun mannen te bedriegen als vrouwen die eerst trouwen.
  • Vrouwen in de Verenigde Staten die samenwonen maken 62 keer meer kans door hun vriend aangevallen of aangerand te worden dan door een echtgenoot. 
  • Vrouwen die samenwonen zijn drie maal vaker depressief dan gehuwde vrouwen.
  • Samenwonende vrouwen zijn seksueel minder tevreden dan vrouwen die met seks wachten tot hun huwelijk.

Vanuit het oogpunt van duur van het huwelijk, vrede binnen het huwelijk, huwelijkstrouw, lichamelijke veiligheid, emotioneel welzijn en seksueel welbevinden is samenwonen dus duidelijk niet het recept voor geluk. Vandaar dat men aanraadt: Is dit je ware liefde? Test het met verkering maar niet met samenwonen! 

Waarom scheiden samenwonenden meer dan gehuwden? 

Samenwonenden gaan vaak alsnog trouwen, met de gedachte: “We hebben weinig ruzie gehad en nu we al zo lang samenwonen willen we niet nog eens met een ander beginnen. Waarom het niet gewoon officieel maken?” Ze doorlopen, de ceremonie en het feest en gaan dan gewoon verder zoals voorheen. Dit ondermijnt echter de betekenis van het huwelijk als een verbond dat twee personen maken met elkaar en - indien ze voor de Kerk trouwen: met God. Omdat ze een lagere dunk hebben van het huwelijk zijn ze ook minder gemotiveerd om er alles aan te doen om het te doen slagen. Bovendien kan het uiteen gaan van samenwonenden even pijnlijk zijn als een echtscheiding. 

Een tweede reden voor een hoger scheidingspercentage is dat de seksuele omgang tijdens verkering of samenwonen de partners blind maakt  voor problemen in de relatie. Het vermogen om in de proefperiode van de relatie, al dan niet reeds samenwonend, een heldere kijk op elkaar te krijgen wordt door de seksuele relatie gehinderd. Seksuele intimiteit kan hen zelfs blind maken voor een afwezigheid van ware intimiteit. Stel: een koppel is verloofd maar men weet eigenlijk dat het huwelijk niet door zou moeten gaan: hoeveel moeilijker is het dan de relatie te verbreken als je al met elkaar naar bed bent geweest. 

Een derde reden voor een hoger scheidingspercentage is dat samenwonen de toewijding ondermijnt. Wanneer de één voldoende fouten bij de ander vindt is hij of zij vrij om te gaan. Het verlangen om een proef-periode voor een huwelijk aan te gaan toont een gebrek aan vertrouwen in de liefde die de één voor de ander heeft: men wil wel fijn samenwonen maar zich niet aan die persoon binden. Van de ene kant wil men al een intieme relatie maar van de andere kant wil men een uitweg open laten mocht de ander tegenvallen. Dit zaait twijfel en wantrouwen vanaf het begin.

Succesvolle huwelijken zijn de vrucht van een keuze de ander elke dag opnieuw lief te hebben en te vergeven. Het is het vermogen offers te brengen dat huwelijken bijeen houdt. Het verlangen voor ‘een proefrit’ voor het huwelijk toont een gebrek aan begrip van wat een huwelijk tot een succes maakt. 

Bron: De Standaard.be / Chastity.com

 
 

 

Rorate Zoeken