Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Godsdienstles voortaan ook voor niet-gelovigen

Godsdienstles voortaan ook voor niet-gelovigen
BRUSSEL (RKnieuws.net) - Vanaf de start van het nieuwe schooljaar wordt in alle Vlaamse katholieke scholen met nieuwe leerplannen en handboeken rooms-katholieke godsdienst gewerkt. Het bericht staat dinsdag in Het Nieuwsblad.
"Het grote verschil met vroeger is dat rekening gehouden wordt met de verschillende levensbeschouwingen van de leerlingen. Die zijn lang niet allemaal meer van huize uit katholiek", zegt de Leuvense professor Didier Pollefeyt.

Pollefeyt was nauw betrokken bij de opmaak van de nieuwe leerplannen. "De godsdienstlessen hebben niet langer tot doel te indoctrineren of te bekeren.

Godsdienstleraar moet gelovig zijn

Wel wordt meer dan vroeger verwacht dat de godsdienstleraar gelovig is en vanuit die betrokkenheid over de rooms-katholieke godsdienst getuigt in plaats van "zoals voorheen" te overtuigen.

In de nieuwe leerplannen komen ook andere levensbeschouwingen dan de rooms-katholieke godsdienst aan bod. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken