Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Danneels viert jubileum in Brussel

Kardinaal Danneels viert jubileum in Brussel
BRUSSEL (KerkNet/CathoBel) - Kardinaal Godfried Danneels nodigt de gelovigen uit om aanstaande zondag met hem het zilveren jubileum van zijn bisschopswijding te vieren. De plechtigheid vindt om 15 uur plaats in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel.
De aartsbisschop van Mechelen-Brussel had zijn jubileum op 18 december al eens in meer beperkte kring van vrienden en bekenden gevierd. De plechtigheid van zondag wordt opgedragen door de kardinaal zelf, bijgestaan door zijn hulpbisschoppen en de priesters die lid zijn van de bisschopsraad. Mgr. De Kesel spreekt op het einde van de viering een dankwoord uit, namens de bisschoppen en de andere medewerkers.

Liturgist

Op 4 november 1977 kwam het nieuws dat de Brugse seminarieprofessor Godfried Danneels benoemd was tot opvolger van Mgr. J. Daem, de eerste bisschop van het nieuw opgerichte bisdom Antwerpen. Danneels was tot dan vooral gekend als liturgist.

Na zijn collegejaren in Tielt was hij naar het Brugse seminarie getrokken om er zich voor te bereiden op het priesterschap. Hij werd naar Leuven gestuurd om er van 1951 tot 1954 aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te studeren. Hij behaalde er het licentiaat in de Thomistische wijsbegeerte. Waarna hij in Rome voortstudeerde aan de Gregoriaanse Universiteit. Hij behaalde er in 1961 het doctoraat in de godgeleerdheid. Hij was intussen ook al priester gewijd in zijn geboortedorp Kanegem op 17 augustus 1957.

In 1959 werd hij benoemd tot geestelijk leider van de afdeling theologie aan het Grootseminarie te Brugge en tot professor in de liturgie en de sacramentenleer. In 1969 kreeg hij de opdracht in te staan voor de voortgezette vorming van de priesters en werd hij benoemd als hoogleraar aan de faculteit van godgeleerdheid van de K.U. Leuven. In 1969 werd hij ook als redactiesecretaris verantwoordelijk voor Collationes, Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal. Bij de oprichting van het permanente diaconaat in het bisdom Brugge, werd hij in 1968 belast met het uitdenken en realiseren van de opleidingsmethode voor diakens en met de vorming van de eerste kandidaten.

Volwassencatechese

Zijn wetenschappelijke activiteit lag vooral op het terrein van de liturgie, waar hij zich o.a. door zijn medewerking aan het Liturgisch Woordenboek een naam had verworven in binnen- en buitenland. Het was altijd al zijn grote bekommernis om de theologische verworvenheden te vulgariseren voor een breed publiek en ook de volwassencatechese droeg zijn belangstelling weg. Dit blijkt uit de rijke lijst publicaties, die op zijn naam staan.

Als bisschop van Antwerpen besteedde Mgr. Danneels ruime aandacht aan de geestelijke en pastorale begeleiding van de priesters, diakens, pastorale werksters en werkers van zijn bisdom, aan de spirituele vernieuwing en aan de samenwerking tussen priesters en leken. De toespraken hierover werden gepubliceerd onder de titel "Het is tijd om te hopen" en "Christelijke gemeenschap".

<B>Bevlogen

Als boeiend en bevlogen spreker gaf hij talloze conferenties, o.m. over godsdienst en geestelijke gezondheid. Verder schreef hij als bisschop van Antwerpen drie pastorale brieven. Een traditie die hij later zou voortzetten als aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Zijn pastorale brieven, die twee keer per jaar verschijnen in een oplage van vele tienduizenden, zijn intussen een begrip geworden bij een heel breed publiek en vertaald in tientallen talen. Zij bieden hem de kans op een directe wijze pastorale, maatschappelijke en spirituele uitdagingen voor de massa te communiceren. Eind december vorig jaar verscheen het 43ste deeltje in die reeks. Het handelt over de Kerk en draagt de ietwat raadselachtige titel: "Al ben ik donker van huid ..."

'De menslievendheid van onze God'

Op 21 december 1979 benoemde paus Johannes-Paulus II Mgr. Godfried Danneels tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel, in opvolging van Kardinaal L.J. Suenens, die de leeftijdsgrens had bereikt. Traditiegetrouw behield Mgr. Danneels zijn kenspreuk. Zij komt uit de kerstliturgie : "Apparuit humanitas Dei nostri" - "Verschenen is de menslievendheid van onze God" (Tit. 3, 4). Deze spreuk houdt een pleidooi in voor een authentiek christelijk humanisme.

Ook in zijn vaak opgemerkte tussenkomsten tijdens de Bisschoppensynodes, is de dialoog met de hedendaagse cultuur een constante.

Volgens de statuten van de Belgische Bisschoppenconferentie is de aartsbisschop ook haar voorzitter, wat maakt dat hij sedert 1979 de conferentie voorzit.

Op 2 februari 1983 creëerde paus Johannes-Paulus II hem kardinaal-priester van de Sint-Anastasia. De voorbije jaren was kardinaal Danneels lid van verschillende Romeinse congregaties en raden. Hij vertegenwoordigde de Belgische Kerk sindsdien ook steevast op de bisschoppensynodes en van 26 mei 1990 tot 28 juni 1999 was hij de internationaal voorzitter van Pax Christi. Momenteel is hij ook Europees co-voorzitter van de WCRP (World Conference on Religion and Peace). Sedert 15 september 1980 was hij achtereenvolgens ook nog Vicaris van de Belgische Strijdkrachten en vanaf 1987 bisschop van het legerbisdom.
 
 

 

Rorate Zoeken