Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Gentse bisschop Mgr. Luysterman: "Niets is voor christenen zo belangrijk als de liefde"

GENT (RKnieuws.net) -"De kerk van ons land heeft dit werkjaar dat nu stilaan ten einde loopt aangekondigd als dat van de dienstbaarheid. Eigenlijk is dit het jaar waarin de liefde beklemtoond wordt. Niets is voor de christenen zo belangrijk als de liefde. In de liefde geven we ons aan anderen en dat alleen kan een nieuwe wereld maken": dat schrijft Mgr. Arthur Luysterman, bisschop van Gent, in het juni-nummer van Kerkplein, het maandblad van het bisdom Gent.

"Het is goed veel aandacht te geven aan het verleden en kracht te putten uit Jezus' woorden en werken maar het moet uitmonden in het bouwen aan een toekomst voor iedereen. En dat kan alleen de liefde. Het is goed veel werk te besteden aan de opbouw van de kerk maar uiteindelijk is het de wereld die opgebouwd moet worden", aldus de Gentse bisschop.

De bisschop wijst er op dat het voor een mens niet goed is alleen belang te stellen in zichzelf en enkel met zijn eigen zaken bezig te zijn. "Mensen die zo door het leven gaan wonen eigenlijk op een eiland. Ze kunnen niet echt gelukkig zijn. Hun ziel verziekt door wantrouwen, angst en eenzaamheid. Alleen al om zich goed te voelen moet een mens naar anderen toeleven in belangstelling, sympathie, hulpvaardigheid, vertrouwen, in één woord: liefde".

Wij hebben onze medemensen hard nodig om open te bloeien, zo schrijft Mgr. Luysterman. "Zij alleen kunnen kleur geven aan ons leven en wij aan het hunne. Alleen wat we voor anderen hebben gedaan is een blijvende bron van geluk. Daar komen de blijvende relaties en vriendschappen uit voort die de echte rijkdom zijn van ons leven".

Dat vereist dat we ons kwetsbaar opstellen. En wie zich kwetsbaar opstelt zal ook af en toe gekwetst worden. Daar schrikken vele mensen voor terug en ze kapselen zich in. Ze proberen zo te leven dat de zorgen en het leed van anderen hen niet deren, zo schrijft de bisschop. "Ze maken zo van zichzelf heel arme mensen. Hoe gevoeliger we zijn voor het lot van de anderen, des te rijker wordt ons leven. We zullen wellicht meer lijden en verdriet moeten doorstaan maar minder lijden komt niet overeen met meer geluk. Het loont de moeite het risico te lopen van het lijden en zelfs het misbruik van onze openheid"

"We kunnen niet alle kwaad beletten. We moeten dan ook niet leven alsof alle lijden van de wereld door ons moet gedragen en opgelost worden. Daar worden we alleen maar overspannen van. We kunnen ook niet in één keer alle problemen van onszelf en van onze verwanten en vrienden oplossen. We kunnen trouwens ook niet in één keer zoveel eten dat we nooit meer honger krijgen of zoveel genieten dat wij nooit meer naar iets verlangen. Zo kunnen we ons evenmin in één keer wapenen tegen alles wat ons en de onzen en de mensheid in haar geheel aan leed kan overkomen. Het leven is een dagelijkse uitdaging waarop we dag na dag trachten in te spelen".

Mgr. Luysterman: "Jezus zendt ons zoals God Abraham zond naar een ver en onbekend land. Hij zegt dat Hij met ons zal zijn. Waarheen we gaan, weten we niet, maar de weg toont Hij ons: het is de weg van de naastenliefde, tegelijk de weg naar ons eigen geluk". (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken