Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Gent: Dag van de Verkondiging

Gent: Dag van de Verkondiging
GENT (RKnieuws.net) - Het volgende pastoraal werkjaar staat in het teken van de verkondiging. In de gebouwen van de Sint-Bavohumaniora in Gent worden allen die het Woord op een of andere manier verkondigen verwacht op zaterdag 11 oktober voor een diocesane dag van de verkondiging.
Het jaar van de verkondiging wil een jaar zijn van verdieping, vorming, inspiratie. Verkondiging begint met het luisteren naar Gods Woord. Hij kan maar spreken tot ons als zijn Woord ook leeft in ons. Vandaar het motto van deze dag "Heb zout in jezelf´´. Het is ontleend aan Marcus 9,50. Jezus zegt deze woorden tot zijn apostelen. Hun zending zal slechts dan weerklank hebben wanneer zij het krachtige zout van het evangelie in hun eigen leven en in de christengemeenschap weten te bewaren.

Op het programma van de diocesane dag van het bisdom Gent over verkondiging staan samenzang, vorming rond verkondiging in deze tijd, getuigenissen, creatieve en artistieke inbreng, workshops rond deelaspecten van catechese en verkondiging (bibliodrama, zingen, geloofsgesprek, lectio divina, vernieuwde visie op en aanpak van jongerenpastoraal, geloofsopvoeding in het gezin, cathechumenaat, voorbereiding eerste communie..). (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken