Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Start pausbezoek aan Oekraïne

Start pausbezoek aan Oekraïne
BRUSSEL (KerkNet/FIDES/KAP/DPA) - Paus Johannes Paulus II begint vandaag een vijfdaags bezoek aan de Oekraïne. Deze vierennegentigste buitenlandse reis van de paus is wellicht één van de zwaarste en meest delicate uit zijn pontificaat.
Zo is er het sterke protest van de Russisch-orthodoxe kerkleiders. Zij vrezen dat dit pausbezoek hun zo al zwakke positie in Oekraïne nog verder zal uithollen. De Russisch-orthodoxe patriarch Aleksej II waarschuwde reeds bij voorbaat voor de nefaste gevolgen van dit bezoek voor de orthodox- katholieke relaties.

Toch menen de meeste waarnemers dat het niet zo’n vaart zal lopen. De Oekraïense kardinaal Husar verklaarde deze week nog dat de relaties met de andere religieuze gemeenschappen nog bij geen enkel pausbezoek verslechterden.

De meerderheid van de Oekraïners kijkt uit naar dit pausbezoek en de internationale belangstelling die het met zich meebrengt. De pers wordt in de best mogelijke omstandigheden ontvangen en het bezoek is een kans om het land eens extra in de kijker te zetten. Volgens de Oekraïense minister van buitenlandse Zaken, Anatoli Slenko, is het bezoek een kans om duidelijk te maken dat de Oekraïners de waarden van het Verenigde Europa onderschijven en er wat graag deel van willen uitmaken.

In februari stond reeds 23% van de Oekraïners positief ten aanzien van het pausbezoek. In april was dit aantal al gestegen tot 60%. Vooral in de westelijke regio van Galicië wordt reikhalzend naar de komst van de paus uitgezien. Officieel is de paus als staatshoofd uitgenodigd en ook 13% van de Oekraïners interpreteren het pausbezoek aldus. 20% omschreef het bezoek al bij voorbaat als ‘historisch’.

Vooral bij de Oekraïense Grieks-katholieke en Latijnse christenen zijn de verwachtingen voor dit bezoek hooggespannen. Volgens kardinaal Husar moet het bezoek voor een doorbraak zorgen. Hij verdedigt dit bezoek, dat volgens de paus in het teken moet staan van de vriendschap en de dialoog. De Grieks-katholieke kardinaal meent dat ondanks de geruchten over spanningen en stribbelingen de orthodoxen tot dialoog bereid zijn. Het Oostenrijkse katholieke persagentschap KAP kondigde aan dat de paus zondag een ontmoeting heeft met vertegenwoordigers van de Oekraïense Raad van Kerken en de verschillende religieuze gemeenschappen. Volgens DPA zou uiteindelijk ook de Russisch-orthodoxe metropoliet Vladimir van Kiev bij die ontmoeting aanwezig zijn.

De veiligheidsmaatregelen voor dit pausbezoek zijn indrukwekkend en de Oekraïense veiligheidsdienst wil werkelijk niets aan het toeval overlaten. Zelfs regenschermen zullen verboden zijn tijdens de plechtigheden met de paus. Toch verwacht men, net zoals tijdens de weken die aan dit pausbezoek vooraf gingen, hier en daar protestacties van rabiate orthodoxen. Het valt echter te betwijfelen dat van die protesten tegen de 81-jaar oude kerkleider veel te merken zal zijn.

Hoogtepunt van deze reis zijn de eucharistievieringen van dinsdag waar de rooms-katholieke priester Zygmunt Horasdoski wordt zalig gesproken en de byzantijnse plechtigheid van woensdagmorgen waarin 28 Oekraïense martelaars worden zalig verklaard. De paus kondigde onlangs de decreten af die weg vrijmaakten voor hun zaligverklaring. Volgens CNS werd er toen enige haast gezet achter het proces, opdat ze nog tijdens deze reis kunnen zalig verklaard worden.

De organistoren hopen op ruim twee miljoen pelgrims. Volgens Fides moeten speciale trienen en bussen tienduizenden pelgrims uit het oosten van Oekraïne naar Kiev en Lviv brengen. Daarnaast verwacht men nog eens duizenden pelgrims uit Polen, Bulgarije, Slowakije en andere omringende landen.

De Oekraïners verwachten van de paus de komende dagen vooral dat hij hen opnieuw moed inspreekt na jaren verdrukking, economische verlamming en onderlinge verdeeldheid onder de christenen.
 
 

 

Rorate Zoeken