Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pleidooi voor openstelling kerkgebouwen

Pleidooi voor openstelling kerkgebouwen
UTRECHT (ANP) - Op de landelijke CRK dag die afgelopen zaterdag in Utrecht werd gehouden pleitte priester Antoine Bodar voor een dagelijkse openstelling van kerken. Kerkgebouwen moeten geen praatlokalen zijn maar bedehuizen: ruimten om God te ontmoeten.
Bodar vroeg zich af of in deze tijd van 'nuttigheidsdenken' niet te gemakkelijk aan de symbolische betekenis van een kerkgebouw wordt voorbijgegaan. Een Godshuis verwijst immers naar de kerk van Christus, zei Bodar, die sprak op de Contactdag Rooms-Katholieken.

Er wordt naar zijn mening te vaak voor afstoting of afbraak van een kerkgebouw gekozen ten gunste van duur betaald kerkelijk personeel. Daarmee toont de kerk aan de buitenwereld haar eigen echec en gebrek aan vertrouwen.

Bodar, die in Rome werkt aan een boek over kerk en eucharistie, noemde de kerk van Christus een teken van hoop in een tijd waarin veel gelovigen haar de rug toekeren. Er is wel Godsgeloof, maar geen kerkbenul, zei hij. De spiritualiteit van het derde millennium behelst vertrouwen, namelijk op de leidende hand van de Vader, op Christus en op de Heilige Geest.

Volgens bisschop Van Luyn van Rotterdam, die sprak over spiritualiteit in het derde millennium, dreigen de 'megatendenzen' van secularisering en individualisering de mens los te koppelen van de wezenlijke relaties met God en de medemens. ,,De groeiende welvaart wekt de illusie dat het menselijk geluk te verzekeren is door steeds meer en steeds beter.''

In alle tijden is het evangelie een veeleisende en radicale boodschap geweest, maar vooral nu is deze 'tegenbeweging' de opdracht voor de gelovigen, tegen alle weerstand in. Spiritualiteit is meer dan een modieus middel om periodiek tot bezinning te komen of het eigen geloof te vieren. Ze is volgens Van Luyn het vermogen om in contact te komen met Gods Geest.

 
 

 

Rorate Zoeken