Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vaticaan spreekt zich uit over eigendomsrecht en toegang tot medicijnen

Vaticaan spreekt zich uit over eigendomsrecht en toegang tot medicijnen
ROME (KerkNet/VIS) - Het Vaticaan heeft zich naar aanleiding van een bijeenkomst van de raad van de Wereldhandelsorganisatie voor het intellectuele eigendomsrecht (TRIPS) uitgesproken over het intellectuele eigendomsrecht en de elementaire toegang tot de meest noodzakelijke medicijnen.
In de uiteenzetting erkende de woordvoerder van het Vaticaan, Mgr. Diarmud Martin, de ernst van de Aidscrisis, "een wereldwijde ramp van dramatische omvang", en de heropbloei van oudere infectieziekten zoals malaria en tuberculose. Die ziekten vormen een ernstige bedreiging voor de economische ontwikkeling, maar "een inperking van de ziekten draagt anderzijds bij tot het menselijk welzijn".

Mgr. Martin benadrukte dat de beschikbaarheid van medicijnen niet als enige factor bepalend mag zijn voor de toegang tot de gezondheidszorg. "De hoge prijs van de nieuwe geneesmiddelen lijkt zowel door de lasten van het onderzoek van het product zelf als de rol die elk product speelt bij het instandhouden van de complexe structuur van onderzoek en ontwikkeling bepaald te worden".
"Toch valt het ethisch niet te rechtvaardigen de hoogst mogelijke prijzen vast te leggen om investeerders aan te trekken en het onderzoek in stand te houden en te versterken, terwijl men geen rekening houdt met fundamentele sociale factoren".

"De wettelijke bescherming van het intellectuele eigendom, in het bijzonder via de patenten, geeft de patentnemers monopolierechten over de producten of het proces, gedurende de periode waarin het patent van toepassing is". In het systeem van de vrije markt verschaft dit intellectueel eigendomsrecht een buitengewoon monopolie, dat echter moet ondergeschikt blijven aan andere belangrijke principes.

Het Vaticaan erkent dat niet enkel de prijzen het gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg veroorzaken en het erkent dat de bescherming van het intellectuele eigendom noodzakelijk is "voor vooruitgang en een billijke vergoeding voor onderzoekers en producenten": "De eenheid van het menselijke ras en de universaliteit van de mensenrechten vraagt dat alle betrokken economische en politieke actoren samenwerken en hun eigen verantwoordelijkheden opnemen om de globale crisis op te lossen, los van individuele of sectoriele belangen".

Met betrekking tot de medicijnen vraagt het Vaticaan dat wetenschappelijke instellingen, farmaceutische bedrijven en regeringen uit de ontwikkelde landen zouden samenwerken om een afdoende bevoorrading van dringend noodzakelijke medicijnen te garanderen tegen prijzen die overeenkomen met de levensstandaard in een bepaald land, in het bijzonder in de onderontwikkelde landen en de landen met een hoge buitenlandse schuld.

"Ze mogen geen hindernissen scheppen die de nationale productie van medicijnen in andere landen onmogelijk maken en hen waar mogelijk helpen zo´n productie te ontwikkelen, rekening houdend met hun plichten ten aanzien van het intellectuele eigendomsrecht".

"De volledige en efficiënte universele toegang tot elementaire medicijnen vraagt meer dan waarschijnlijk een vernieuwend, differentieel prijssysteem wordt ingevoerd, waardoor er toch een impuls naar verder onderzoek en ontwikkeling kan blijven uitgaan. Luxe en niet-essentiële farmaceutische producten, zoals bijvoorbeeld cosmetica, kunnen makkelijk een deel van de kosten van het onderzoek en de ontwikkeling van essentiële medicijnen dragen". Mgr.Martin onderstreepte tevens dat grotere solidariteit trouwens de beste garantie is om te beletten dat arme landen in de bekoring komen het kader van het intellectueel eigendomsrecht te verzwakken.
Het Vaticaan erkent dat regelgeving ter zake niet enkel de verantwoordelijkheid is van de TRIPS, maar een gedeelde verantwoordelijkheid is van vele internationale organisaties en nattionale regeringen en zelfs d privé-sector. Toch kan de raad van de Wereldhandelsorganisatie een fundamentele bijdrage leveren via een regelgeving die ook steunt op het respect voor de mensenrechten.

Zo kan men ervoor zorgen dat de hindernissen die een "snelle, efficiënte en universele toegang tot basismedicijnen" en de uitbouw van een efficiënt gezondheidsbeleid in de weg staan worden opgeruimd.
Tenslotte benadrukte Mgr. Martin dat er een "sociale hypotheek" is op alle privé-eigendom, omdat dit privé-eigendom juist bestaat om de basisnoden van elke man en vrouw te vervullen en ondersteunen: "De wet van het privé-eigendom mag niet van toepassing zijn op datgene wat essentieel is in de strijd tegen honger, ziekte en armoede".
 
 

 

Rorate Zoeken