Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"Respect voor embryo sluit embryoresearch niet uit"

BRUSSEL (KerkNet/Tertio) - In een gesprek met het Vlaamse weekblad Tertio vertelde de Vlaamse bio-ethicus Paul Schotsmans dat het pluralistisch samengestelde Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek goed werk levert: "Dankzij dit structurele forum konden de verschillende ideologische actoren elkaar beter leren kennen. Door de weg van het gesprek en de intermenselijke ontmoeting groeide er wederzijdse waardering en werden de eigen stellingen bijgeschaafd". De moraaltheoloog verwijst onder meer naar het advies over euthanasie en de huidige discussie over embryo's.
Schotsmans stelt vast dat er ook bij christenen een grote welwillendheid is tegenover in-vitrofertilisatie en andere moderne technologische interventies bij het begin van het leven, alleen we vergeten dat die kennis slechts vergaard werd door experimenten vooraf. "Een positieve appreciatie van bijvoorbeeld in-vitrofertilisatie en radicale veroordeling van experimenten met embryo's kunnen niet worden samengedacht".
Schotsmans wijst er op dat Rome over het statuut van het embryo geen "absoluut gesloten visie" heeft. Donum Vitae stelt wel dat het embryo gerespecteerd moet worden "als een persoon". "Maar tegelijkertijd merk je dat het discours over het menselijke embryo vaak wordt gevoerd op een geïsoleerde manier, los van de verschillende toepassingsmogelijkheden. Op grond daarvan zou je kunnen stellen dat er relatief weinig nuance in het officiële katholieke denken is aangebracht". Daartegenover staat dan weer een groep gezaghebbende katholieke moraaltheologen die een heel genuanceerd standpunt innemen.
Wat betreft het embryo-onderzoek wijst Schotsmans op de nood aan transparantie en kwaliteitscontrole. Christenen, zeker bij ons in Vlaanderen, stellen zich hier open op, maar dat dreigt door anderen dan weer aangegrepen te worden om de toezichtcommissie in vraag te stellen.
De specifieke inbreng van christenen in dit debat heeft vooral te maken met het belang dat ze hechten aan en respect voor het ongeboren menselijk leven. Toch benadrukt hij dat als er alternatieven bestaan voor experimenten met embryo's die vanuit een christelijk perspectief altijd voorrang zullen genieten.

De volledige bijdrage kan u nalezen in het Tertionummer van vorige week (3 oktober 2001). Daarin is ook het volledige dossier te vinden over het embryodebat.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken