Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pauselijke gezant wil onmiddelijke steun voor Afghaanse vluchtelingen

Pauselijke gezant wil onmiddelijke steun voor Afghaanse vluchtelingen
VATICAAN (KerkNet/Zenit) - Aartsbisschop Paul Jozef Cordes, de voorzitter van de Pauselijke Raad Cor Unum (Eén Hart), heeft opgeroepen tot onmiddellijke steun voor de Afghaanse vluchtelingen. Hij lanceerde zijn oproep na een bezoek aan Pakistan, waar hij de belangrijke politieke en religieuze leiders ontmoette en uitzocht hoe het beste hulp kon worden geboden.
Eind vorige maand had de pauselijke gezant een ontmoeting met de Pakistaanse president Pervez Musharraf, een aantal katholieke kerkleiders en verantwoordelijken van katholieke hulporganisaties. Tijdens zijn verblijf heeft hij in aanwezigheid van de bisschoppen en de Pakistaanse katholieken ook een eucharistieviering opgedragen in de kathedraal van Rawalpindi. Het initiatief moest er volgens Zenit toe bijdragen dat de "kettingen van haat en ongerechtigheid doorbroken werden" en een impuls geven aan de vrede.

In een gesprek met Radio Vaticaan gaf de aartsbisschop meer toelichting over de toestand in een vluchtelingenkamp vlakbij de Pakistaans-Afghaanse grens. Daar verblijven 35.000 vluchtelingen. "Voor mij is het meest tragische feit dat ze geen toekomst hebben. De depressiviteit is er erg groot omdat ze niet weten waar ze naartoe moeten en misschien zelfs niet in staat zijn ooit naar Afghanistan terug te keren (...) We moeten voor ogen houden dat de winter eraan zit te komen en dat dit vele gevaren voor het menselijk leven impliceert. Het is daarom absoluut noodzakelijk hulp te blijven bieden aan de vluchtelingen".

De bisschop benadrukte dat de missionarissen die in de regio werkzaam zijn van hun familie vaak telefoontjes krijgen om naar huis terug te keren omdat het er te gevaarlijk is: "Toch verkiezen zijzelf ter plaatse te blijven".

De aartsbisschop noemt de toestand in Afghanistan ronduit "explosief", al mag er volgens niet gesproken worden over "een godsdienstoorlog". De aartsbisschop is er wel van overtuigd dat islamitische extremisten verantwoordelijk zijn voor het uitlokken van spanningen.

Hij zegt begrip op te brengen voor zowel de voor- als de tegenstanders van de bombardementen. Al blijft hij als christen erbij dat geweld nooit het geschikte antwoord op geweld kan zijn.
 
 

 

Rorate Zoeken